IAP og Korona

Også IAP-ledelsen følger situasjonen nøye gjennom Folkehelseinstituttets retningslinjer.

IAP har utsatt en rekke kurs, og det vurderes fortløpende om videre kursvirksomhet blir utsatt. De som er påmeldt kurs, vil få informasjon fra oss. Vi har også – i tråd med Psykologforeningens unntak fra gjeldende regelverk – gjennomført kurs over digitale plattformer.

Psykologforeningen har videre åpnet for å kunne gjennomføre gruppeveiledning via video, som et unntak fra gjeldende regelverk. Flere av IAPs veiledere har benyttet seg av denne adgangen.

IAP har mottatt enkelte henvendelser om mulig reduksjon i semesteravgiften for de samlingene som er rene Zoom-forelesninger (blant annet utenlandske forelesere som ikke kan reise). IAP har gjennom styrevedtak kommet fram til følgende:
IAPs policy er å sette opp fysiske samlinger så lenge smittevefnhensyn tillater det, for optimalt læringsutbytte. Ved slike samlinger vil vi også tilby deltakelse over Zoom (uten krav til legeattest eller annen dokumentasjon). I slike tilfelle tilbyr vi ingen reduksjoner i semesteravgiften. Kandidater som ikke kan reise, og som ønsker å utsette kurset, kan som vanlig supplere med et seinere kull. IAP har gjennom høsten hatt betydelige investeringer knyttet til Zoom (Zoom-lisenser, Zoom-koffert – med mikrofoner, høyttaler o.l., og vi hyrer dessuten inn Zoom-assistenter til å bidra foreleserne underveis gjennom kursdagene.
For rene Zoom-konferanser, hvor dette er blitt en del av det reviderte programmet, innfører vi et fradrag (eventuelt refusjon) på semesteravgiften på kr 500 per kursdag. Dette følges opp fra IAPs side.