Siden 1999 har Agora vært IAPs årlige fagkonferanse og et viktig sosialt treffpunkt. Agora har tradisjonelt blitt avholdt på Leangkollen hotell i Asker, siste torsdag og fredag i november måned, men tok et hvileskjær i 2017. Fra 2018 har Agora blitt avholdt i Oslo, i slutten av februar, med én kveld for medlemstreff og rebellaften på MESH, og én dag med åpent seminar på Nasjonalbiblioteket.

Agoraseminaret er IAPs inspirasjonsseminar, og ønsker å kaste et nytt og inspirerende lys på norsk psykologi. Hvert år inviterer vi spennende fagpersoner som også er gode fagformidlere. Deltakerne er psykologer i alle aldre – fra de nyutdannete til de mer erfarne. Vi ønsker at folk skal treffes, knytte nye bånd, og diskutere faget på en tankevekkende måte.

Først og fremst er Agora en møteplass for nysgjerrige psykologer, hvor det er mulig å møte kolleger innenfor en uformell ramme.

Koordinator for Agora-komiteen er Beate Nordby Schwensen, e-post beate.schwensen@gmail.com. Beate Nordby Schwensen er dermed også Agora-komiteens representant inn i IAP-styret.