IAP Barne- og ungdomspsykologi (obligatorisk)

2020 - 2021

Koordinator

Navn: Sofia Mariam Aanesen

E-post: sofia.aanesen@gmail.com

Mobil: 92 06 62 18

Varighet

Fire semestre

Neste program

Etter 2020–2021-programmet, vil neste program gå fra 2021–2022. Påmeldingen er åpen.

Kursene sikter mot å utvikle den enkeltes terapeutiske forståelse og ferdigheter, og mot å kunne anvende disse ferdighetene over et bredt register av problemområder.

Utgangspunktet, for både undervisning og veiledning, er en forståelse av hvordan barnet eller ungdommen inngår i en relasjonssammenheng. Både den terapeutiske relasjonen og individets relasjoner til andre vil være gjennomgangstemaer i programmet. Kursene er rettet mot hvordan en kan jobbe terapeutisk i direkte kontakt med det enkelte barn og familien, eller indirekte, gjennom arbeid med foreldre og familiens sosiale økologi som barnehage, skolen, nærmiljø og utvidet familie.

Programmet passer for ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, og for ansatte i førstelinjetjenesten (PPT, barnevern og psykisk helsetjeneste). Kursene tar for seg overordnete perspektiver på psykiske problemer hos barn og unge, og presenterer ulike arbeidsredskaper og ulike problemgrupper.

Deltakerne forutsettes å ha klinisk praksis med barn og ungdom, samt å ha fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen. Kursene i fordypningsprogrammet har fokus på behandling av barn og ungdom og er lagt opp slik at kandidatene underveis skal bidra med egne erfaringer både i plenum og i gruppediskusjoner. Kandidatene skal også ha mulighet til å knytte det de lærer på kursene tett opp mot egen arbeidshverdag og prøve ut teknikker de lærer på kursene. Den parallelle veiledningen som foregår i grupper vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker/praksiserfaringer med utredning og behandling av barn og ungdom.

For at kandidaten selv og de andre i veiledningsgruppa skal få størst mulig utbytte av fordypningsprogrammet er det derfor viktig at man er i pågående arbeid med barn og/eller ungdom.

Omfang

96 timer undervisning. I tillegg kommer veiledning og selvstudier i veiledningsgruppene.

Sted

Oslo. Siste samling blir muligvis lagt til Son.

Avtale

Det inngås bindende avtale seinest før første samling.

Veiledningsgruppene

Veiledningen omfatter 96 timer, fordelt gjennom hele programperioden, og foregår i grupper på fire. Veiledningen vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker og praksiserfaringer med utredning og behandling av barn og ungdom. For at både kandidaten selv og de andre i veiledningsgruppa skal få størst mulig utbytte av fordypningsprogrammet, er det viktig at en er i pågående arbeid med barn og/eller ungdom. Veiledningsgruppene bestemmer selv tid og sted for sine møtedager – i samråd med sine veiledere.

Priser

(pris veiledning justert fra august 2020)

 • Totalkostnad kr 75 400
 • Pris per semester kr 18 850 (kurs og veiledning)
 • Pris per semester kurs kr 10 750
 • Pris per semester veiledning kr 8 100
 • Totalkostnaden faktureres over fire semestre:
  • Januar/februar 2020 kr 18 850
  • September/oktober 2020 kr 18 850
  • Januar/februar 2021 kr 18 850
  • September/oktober 2021 kr 18 850

Med forbehold om mulig justering av priser

Fakturainformasjon

Vi forventer at den fakturainformasjonen, med fakturareferanse, som legges inn ved påmeldingen, er i tråd med hva som vil bli godkjent ved regnskapsavdelingen ved søkerens arbeidssted. Kan oppdateres på kandidatenes egne sider på iapnett.no. Om fakturainformasjon ikke er på plass innen kursstart, vil fakturaen bli sendt til kandidatens boligadresse

Oppstart

22. januar 2020. Øvrige tider kommer etter hvert som brikkene faller helt på plass.

Vi har utvidet påmeldingsfristen til 1. desember. Erfaringsmessig vil det kunne skje endringer i kullet fram mot programstart. Søkere på en eventuell reserveliste vil bli holdt orientert om endringer i status og mulige opprykk på listen.

Antall plasser

36.

Krav til praksis

Det er Psykologforeningen som godkjenner kandidatene som spesialister, etter endt spesialistløp (praksis, fordypningsprogram, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i Psykologforeningens krav til spesialistsøknaden, som betinger «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs».

Kort om omfanget

96 kurstimer / 12 kursdager

4 dager med kollokvier/selvstudier/øvedager

96 timer veiledning fordelt gjennom hele programperioden

Om samlingene

(oppdateres etter hvert som detaljene faller på plass)

Kursprogram

Alle kursdager fra kl. 9–17

Våren

Samling I

22.–24. januar 2020
Sted: Scandic Solli

Hanne Netland Simonsen og Are Evang:
Introduksjonsdag (én dag)

Live Nygård og Hanna Friis Steen:
Kurs om sped- og småbarn (to dager)

Samling II

(tidligere samling 3, nå samling 2, jf. flytting grunnet Korona-restriksjoner)
17.–18. september 2020
Sted: Scandic Solli

Odd Arne Tjersland og Per Eriksen:
Familieterapeutisk arbeid

Samling III

16.–17. november 2020 (tidligere samling 2, nå samling 3, jf. flytting grunnet Korona-restriksjoner)
Sted: Gjennomføres heldigitalt over Zoom. Dette medfører en refusjon på kr 500 per kursdag = totalt kr 1000. Bakes inn i IAPs neste hovedfaktura. Øvrig info kommer fra koordinator.

Maren Lindheim og Svein Mossige:
Lekende tilnærminger med fokus på fortellinger og metaforer i terapeutiske samtaler med barn

Våren 2021

Samling IV

28.–29. januar 2021
Sted: NB: Heldigitalt kurs

Tine Jensen:
Forståelse og behandling av traumatiserte barn og ungdom

Samling V

5.–7. mai 2021
Sted: NB: Heldigitalt kurs

Dag 1:

Are Evang:
Kurs om ungdom

Dag 2 og 3:
Are Evang og Tine Jensen:
Øvedager

Høsten 2021

Samling VI

2.-3.september 2021
Sted: Leangkollen hotel, Bleikeråsen 215, 1387 Asker

Bernadette Christensen og Dagfinn Thøgersen:
Ungdom – kontekst – system:  Økologisk og systemisk forståelse og intervensjoner i arbeid med ungdom og familier som har alvorlige atferdsproblemer

 

Velkommen med din søknad!

Ved faglige spørsmål, kontakt faggruppeleder Vibeke Silseth.
E-post: vsilseth@gmail.com. Mobil: 47 26 47 08.

Ved spørsmål omkring samlingene, kontakt programkoordinator Sofia Mariam Aanesen.
E-post: sofia.aanesen@gmail.com. Mobil: 92 06 62 18.

Ved spørsmål om opptak, reservelister og kursbevis, kontakt administrasjonskonsulent Ann Kristin Godager.
E-post: iap@iapnett.no. Mobil: 91 17 78 79.

Til toppen