IAP Familiepsykologi og systemisk psykologarbeid

2020–2021

Koordinator

Navn: Elisabeth Omdal

E-post: omdal.elisabeth@gmail.com

Mobil: 90 84 53 75

Varighet

Atten måneder

Neste program

Neste mulighet for oppstart er høsten 2021. Interessert? Send en e-post til iap@iapnett.no for en (høyst) uforpliktende plass på vår interessentliste. Du vil da få en direkte melding når programmet er åpnet for påmelding.

Utdanningen er godkjent som fordypningsprogram for spesialiteten i familiepsykologi. Programmet går over tre semestre og omfatter 6 kurs (16 dager) og 96 timer gruppeveiledning, samt egenstyrte arbeidsgrupper (8 timer per semester). Oppstart 30. januar 2020.

Fordypningsprogram til spesialiteten i familiepsykologi

Sentrale temaer er familieterapi, familien som ressurs og verdisetter, overgangskriser gjennom livsløpet og ekstraordinære kriser. Et mål er å gi kompetanse i relasjonstenkning, med vekt på hvordan vår måte å tenke, føle og handle på kan forstås i lys av de samspill vi inngår i med andre. Utdanningen er særlig aktuell for psykologer på familiekontor, i førstelinjetjenesten og i psykisk helsevern for barn og unge, ungdomsteam og barnevern. Den kan også bidra med verdifulle perspektiver og kliniske arbeidsmåter innenfor psykisk helsevern for voksne, PP-tjenesten og organisasjonspsykologi.

Aktuelle kurstema

 • Familieterapeutiske forståelseskart, terapeutisk stil og handlemåter i samtalen
 • Barnesentrert familieterapi
 • Triangulerte samtaler med barn
 • Familieorientert arbeid med utagerende og deprimerte ungdommer
 • Løsningsorienterte tilnærminger
 • Narrative tilnærminger
 • Familiekriser og ekstraordinære kriser
 • Parterapi
 • Familievold – problemstillinger og tilnærmingsmåter
 • Etnisitetsperspektivet i arbeid med familier
 • Konfliktarbeid i familier og større systemer

Kostnader

IAP har i styremøte 29.4.2019 justert sine priser og harmonisert dem nærmere opp til dagsprisen hos Psykologforeningen og andre tilbydere. IAPs programavgift er nå kr 13 600 per semester. Utgifter til veiledning i gruppe (kr 9 600 for det første semesteret, det er lagt til en økning fra høsten 2020) kommer i tillegg, samt utgifter til reise og opphold. Dette gjelder også for det første og det siste kurset, som (trolig) holdes utenfor Oslo. Samlet for kurs og veiledning blir dette tre faktureringer. Fakturaene sendes ut januar/februar 2020 (kr 23 200), september/oktober 2020 (kr 24 400) og januar/februar 2021 (kr 24 400). Med forbehold om endringer.

Merk at prisen for veiledning økes fra høst 2020 til kr 10 800. Semesteravgiften står fast. 

Kursprogram

Med forbehold om endringer. Oppdateres løpende. Alle kursdager varer fra 8.30–16.30.

Kurs 1

Tid: 30. og 31. januar 2020
Sted: Scandic Solli

Per Eriksen og Odd Arne Tjersland:
Grunnleggende forståelse av familiepsykologisk behandling: terapeutisk stil og handlemåter i samtalene
Aktuell problematikk: Barn med vanemessige forstyrrelser, engstelse og traumer. Spørsmål om omsorgssvikt.

Kurs 2

Dette kurset er utsatt jf. Korona-risiko (opprinnelige datoer 22. og 23. april 2020)

Tid (ny): 24. og 25. august 2020
Sted: Thon Storo (flyttet fra Thon Opera jf. Korona-restriksjoner og krav til større møterom)

Pia Aursand og Inga Gentile (erstatter Bob og Rita Resnick):
Parterapi
Aktuelle tema: Nære forhold, samboerskap, ekteskap, relasjoner, kommunikasjon.

Kurs 3

Tid: 16. og 17. september 2020
Sted: Kurset er flyttet fra Scandic Victoria til Scandic Gardermoen Airport jf. Korona-restriksjoner og krav til større møterom.

Dag 1:
Kirsti Ramfjord Haaland:
Barnesentrert familieterapi
Aktuelle tema: Tilknytning, samlivsbrudd, høykonflikt, etablering av nyfamilie, ulike symptomuttrykk hos barnet forstått i familiekontekst.

Dag 2:
Anette Syverstad og Sanne Svoren:
Tilnærminger i arbeidet med barn og familier
Aktuell problematikk: Barn med tvang, skolevegring, grenseoverskridelser, atferdsvansker.

Kurs 4

Tid: 19. og 20. november 2020
Sted: Thon Opera

Dag 1:
Anneli Otnes og Are Evang:
Arbeid med barn/ungdom med høyt skolefravær – en modell for veiledning av skole/hjem. Hvordan systemisk tenkning og familieterapeutiske intervensjoner kan hjelpe psykologen i å kurere gruff i behandlingssystemer.
Ungdom og seksualitet – normalfenomen og kilde til problemer. Familieterapeutisk arbeid med seksualitet som tema.

Dag 2:
Bernadette Christensen og Ani Elise Pilavian Vik:
Økologisk forståelse og intervensjoner i arbeidet med ungdom med sammensatte problemer.
Aktuell problematikk: Alvorlige atferdsvansker, vold, kriminalitet, rus og skoleskulk.

Kurs 5

Tid: 21. og 22. januar 2021
Sted: Heldigitalt over Zoom.

Dag 1:
Pia Aursand:
Systematisk arbeid med vold i familien.

Dag 2:
Trine Eikrem og Pia Aursand:
Flerkulturelt familiearbeid og arbeid med minoriteter.
Aktuell problematikk: Møter med familier med annen kulturell bakgrunn: Om vold, tvang og patriarkalske verdier. Utfordringer og muligheter knyttet til arbeid med minoritetsfamilier. Om migrasjon, oppdragelsespraksiser og foreldreveiledning.

Kurs 6

Tid: 10. og 11. juni 2021
Sted: Digitalt

Gina Hægland og Aina Frydenlund
Livsløp og kriser i familien.
Aktuelle tema/problematikk: Overganger i familielivet; familieetablering, skilsmisse/samlivsbrudd, selvmord i familien, alvorlig sykdom, tap, terapeutens egne tema i møte med dette. Eksistensielle utfordringer i forbindelse med endringer i løpet av livet.

Faglige spørsmål kan rettes til faggruppeleder Aina Frydenlund.
E-post: aina.frydenlund@bufetat.no. Mobil: 40 45 46 40.

Spørsmål omkring samlingene kan rettes til programkoordinator Elisabeth Omdal.
E-post: omdal.elisabeth@gmail.com. Mobil: 90 84 53 75

Spørsmål om påmeldinger og ventelister kan rettes til administrasjonskonsulent Ann Kristin Godager.
E-post: iap@iapnett.no. Mobil: 91 17 78 79.

Mulige interessenter for IAPs neste obligatoriske program i familiepsykologi (2021–2022) kan sende en e-post til iap@iapnett.no og bli (uforbindtlig) innlemmet i en e-postsliste. Alle på listen får en melding når 2021-programmet er lagt ut for påmelding.

Til toppen