IAP Organisasjonspsykologi (obligatorisk)

2018–2020

Koordinator

Navn: Henning Bang

E-post: henning.bang@psykologi.uio.no

Mobil: 40 04 36 16

Varighet

To år

Neste program

Høst 2020–vår 2022

Programmet starter høsten 2018 og avsluttes våren 2020. Utdanningen er godkjent som obligatorisk program til spesialiteten i organisasjonspsykologi.

Programmet omfatter 160 timer kurs fordelt på åtte samlinger, 16 timer veiledning i gruppe per semester, i alt 64 timer gruppeveiledning i løpet av programmet.

Samlingene finner sted på Grand hotell, konferanseavdelingen, 7. etasje, Karl Johans gate 31. Oppstart kl. 10.00 første kursdag på alle samlinger. På alle todagers samlinger er tidene 10–18 første dag, og 9–16 andre dag. For tre dagers samlinger er tidene henholdsvis 10–18, 9–17 og 9–16.

Vi har 25 plasser, fordelt på fem veiledningsgrupper. Det forutsettes at deltakerne arbeider innenfor feltet organisasjonspsykologi. Programmet er primært rettet inn mot psykologer som ønsker å spesialisere seg i organisasjonspsykologi. Vi tar imidlertid også opp inntil ti deltakere med bakgrunn som Master eller Hovedfag i psykologi. Opptak av mastere forutsetter at mange nok melder til at vi får veiledningsgrupper med disse på fem kandidater (unntaksvis også med fire).

Hvis du har spørsmål om fordypningsprogrammet, kan du kontakte koordinator Henning Bang, tlf. 90 83 55 22 eller på e-post: henning.bang@psykologi.uio.no

Programmet sikter mot at deltakerne utvikler:

  1. sin egen personlige stil og autoritet som organisasjonspsykolog
  2. ferdigheter rettet mot et bredt register av organisasjonspsykologiske problemstillinger
  3. evne til å integrere kliniske, terapeutiske tilnærminger til arbeidet med organisasjoner

Forelesere og veiledere

Aktuelle forelesere og veiledere er Henning Bang, Inger Djupskås, Ståle Einarsen, Geir Kalstad, Bård Kuvaas, Philip McArthur, Thomas Nesset Midelfart, Trond Mjaaland, Morten Müller-Nilssen, Harald Pedersen, Henrik Samuelberg, Ingvild M. Seljeseth, Espen Skorstad, Inger G. Stensaker og Inger-Margrete Svendsen.

Litteratur

Det vil ikke være nødvendig å anskaffe litteratur i forkant, da dette blir delt ut på samlingene. I tillegg vil kandidatene få artikler tilsendt på e-post i forbindelse med samlingene.

Pris

Kursavgift: kr 22 000 per semester. Utgifter til 60 timer veiledningsgrupper kommer i tillegg (kr 6 000 per semester). Sum per semester kr 28 000. Faktureres to ganger i året, normalt i september/oktober og januar/februar.

Kort om påmeldingsprosedyrer

 

IAP tar et standard forbehold om tider, forelesere og priser.

Søknaden anses ikke som bindende før søkeren har fått tilbud om plass – og har signert og returnert tilsendt avtale. Vi forutsetter at alle søkere er seriøse – og har lest IAP-avtalen i forkant, slik det også framgår av prosedyrene ved påmelding. Vi setter pris på om du opplyser om eventuelle forbehold i kommentarfeltet, så kan vi eventuelt følge opp dette underveis i prosessen.

Når du har lagt inn din påmelding via hjemmesiden, vil du få en automatisk bekreftelse på at påmeldingen er mottatt. Rundt påmeldingsfristen – eller når faggruppen har fått gått gjennom søkerlisten – vil de som får tilbud om plass få en individuell e-post, vedlagt IAPs avtale til signatur og retur.

Kursprogram

Alle kursdager fra kl. 9–17

Samling 1: Grunnlaget for å virke som organisasjonspsykolog, 22.–24.10.2018

Hva gjør en organisasjonspsykolog? Praksis, etikk, mine forutsetninger (22.–23. oktober)
Førsteamanuensis Henning Bang, ph.d., Psykologisk institutt, UiO
Organisasjonspsykolog Morten Müller-Nilsen, konserndirektør NSB
Master i psykologi Per A. Straumsheim, spesialrådgiver i Psykologforeningen.

Målspesifisering og behovsutredning – Å vinne anbudskonkurranser (24. oktober)
Advokat Robert Myhre, DLA Piper

Samling 2: Motivasjon, engasjement og sosial påvirkning, 3.–4.12.2018

Sosial påvirkning (3. desember)
Organisasjonspsykolog Trond Mjaaland

Motivasjon og engasjement (4. desember)
Robert Buch, professor i organisasjonspsykologi ved Oslo Met.

Samling 3: Organisasjonskultur, organisasjonsklima og arbeidsmiljø, 11.–13.2.2019

Organisasjonskultur (11. februar)
Førsteamanuensis Henning Bang, ph.d., Psykologisk institutt, UiO

Arbeid med store grupper: organisasjonsklima og arbeidsmiljø (12.–13. februar)
Organisasjonspsykolog Henrik Samuelberg, Samuelberg & Co. AB

Samling 4: Organisasjonsutvikling og organisasjonslæring, 1.–3.4.2019

Omstilling og organisasjonsendringer (1. april)
Martine Austad Langberg, seniorkonsulent ved AFF

Organisasjonslæring (2.–3. april)
Dr. Philip McArthur, Ed.D, Action Science.

Samling 5 Lederutvikling, 9.–10.9.2019

Førsteamanuensis Henning Bang, ph.d., Psykologisk institutt, UiO

Samling 6 Konflikthåndtering og psykososialt arbeidsmiljø, 11.–12.11.2019

Advokat Harald Pedersen, Arbeidsrettsadvokatene

Samling 7 Teamutvikling og teameffektivitet, 10.–11.2.2020

Førsteamanuensis Henning Bang, ph.d., Psykologisk institutt, UiO
Organisasjonspsykolog Thomas Nesset Midelfart, Bang & Midelfart

Samling 8: Rekruttering og seleksjon, avslutning av oppdrag utsatt til 5.–7.10. 2020 

Rekruttering og seleksjon (5.–6. oktober)
Spesialist i organisasjonspsykologi Espen Skorstad, cut-e
Psykolog/stipendiat Ingvild M. Seljeseth, Handelshøyskolen BI

Avslutning av oppdrag og avslutning av programmet (7. oktober)
Førsteamanuensis Henning Bang, ph.d., Psykologisk institutt, UiO

Velkommen med din søknad!

Spørsmål om programmet kan rettes til faggruppeleder Henning Bang. E-post: henning.bang@psykologi.uio.no. Mobil: 90 83 55 22.

Til toppen