IAP Voksenpsykologi (obligatorisk)

2019–2021

Koordinator

Navn: Eivind Brandt

E-post: eivind.brandt@gmail.com

Mobil: 40 04 36 16

Varighet

Fire semestre

Neste program

IAP Voksen 2020–2022: Programmet ligger åpent for påmelding.

Fordypningsprogrammet i voksenpsykologi gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst. Videre presenteres ulike problemgrupper og terapeutiske verktøy.

Det forutsettes at deltakerne i hovedsak arbeider med voksne klienter i sin kliniske praksis, samt har fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen.

Programmet består av seks todagers samlinger fordelt over fire semestre, i tråd med Psykologforeningens krav til obligatorisk program, som skal være på minimum 18 måneder. Av hensyn til veiledningen har IAP valgt å la programmet strekke seg over fire semestre.

IAP gir 96 timer veiledning på voksenprogrammet. Dette er gruppeveiledning med fire kandidater i hver gruppe (unntaksvis tre). Sammensettingen av gruppene, med veiledere, informeres det om på første samling. Det vil ikke bli satt opp veiledningstimer i flukt med første samling. Se Psykologforeningens sider om hvilke krav til veiledning som gjelder før de utsteder bevis for fullført spesialisering.

Pris

(justeringer i 2020)

Semesterpris for kurs er per 1.1.2020 kr 10 200.
Veiledningspris per semester justert fra kr 7 500 til kr 8 100. Gjeldende fra 1.8.2020.

Faktura september/oktober 2019: Kr 17 700 (kurs kr 10 200 + veiledning kr 7 500)
Faktura februar/mars 2020: Kr 17 700 (kurs kr 10 200 + veiledning kr 7 500)
Faktura september/oktober 2020: Kr 18 300 (kurs kr 10 200 + veiledning kr 8 100)
Faktura januar/februar 2020: Kr 18 300 (kurs kr 10 200 + veiledning kr 8 100)

Kort om påmeldingsprosedyrer

IAP tar et standard forbehold om tider, forelesere og priser. Manglende dato for novembersamlingen 2020 vil tilkomme når den er falt på plass.

Søknaden anses ikke som bindende før søkeren har fått tilbud om plass – og har signert og returnert tilsendt avtale. Vi forutsetter at alle søkere er seriøse – og har lest IAP-avtalen i forkant, slik det også framgår av prosedyrene ved påmelding.

Når du har lagt inn din påmelding via hjemmesiden, vil du få en automatisk bekreftelse på at påmeldingen er mottatt. Rundt påmeldingsfristen – eller når programmet er fulltegnet – vil du motta en tilsvarende melding med tilbud om plass. Ganske snart deretter vil du få en individuell e-post, vedlagt IAPs avtale til signatur og retur.

Når det nærmer seg programstart, vil du kunne forvente et velkomstbrev fra programkoordinator (= en av kandidatene på kullet), som vil inneholde informasjon om kommende samlinger, hotell, litteratur og så videre. Informasjon om veiledningsgruppene blir gitt i løpet av første samling.

IAP har som praksis at én av kandidatene påtar seg rollen som koordinator under hele programperioden. Koordinator fungerer som et bindeledd mellom kullet og faggruppeleder.

Litteratur

Litteraturlisten sendes direkte ut til kandidatene når opptaket er klart.

Kursprogram

Alle kursdager fra kl. 9–17

Samling I

Dag 1 og 2
9. og 10. september 2019, begge dager kl. 9–17.
Sted: Thon Storo

Dag 1
Oppstart, vitenskapsteori; Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs

Dag 2
Motiverende intervju (MI): Kim Edgar Karlsen og Ragne Gjengedal

Samling II

Dag 3 og 4
11. og 12. november 2019, begge dager kl. 9–17
Sted: Thon Storo

Kognitiv terapi ved angst og depresjon: Torkil Berge

Samling III

Dag 5 og 6
6. og 7. februar 2020, begge dager kl. 9–17
Sted: Thon Storo

Traumelidelser – forståelse og behandling: Ingunn Holbæk og Irene Michalopoulos

NY Samling IV, opprinnelig Samling V, har nå skiftet plass i kursrekka (som Samling IV)

Dag 7 og 8
19. og 20. november 2020, begge dager kl. 9–17
Sted: Digital overføring via Zoom (jf. Korona)

Kognitiv terapi ved psykoserDouglas Turkington og Sara Tai

NY Samling V (flyttet fra 7. og 8. mai 2020), har nå skiftet plass i kursrekka (som Samling V)

Dag 9 og 10
14. og 15. januar 2021
Sted: Vil bli gjennomført på digital plattform (Zoom).

Compassion focused therapy (CFT): Chris Irons

Samling VI

Dag 11 og 12
18. og 19. mars 2021, begge dager kl. 9–17
Sted: Vil bli gjennomført på digital plattform (Zoom)

Akuttpsykologi: Asbjørn Kolseth

Velkommen med din søknad!

Påmeldingen åpnet 28. januar 2019. 

Programmet er godkjent av Psykologforeningen.

Faglige spørsmål kan rettes til faggruppeleder Kari Graver.
E-post: kari.graver@gmail.com. Mobil: 91 64 50 81.

Spørsmål knyttet til samlingene kan rettes til koordinator Eivind Brandt.
E-post: eivind.brandt@gmail.com. Mobil: 40 04 36 16.

Spørsmål omkring opptaksprosedyrer, mulige ventelister, samt faktura, kan rettes til Astri Vannebo.
E-post: iap@iapnett.no. Mobil: 92 44 88 98.

Til toppen