IAP Voksenpsykologi (obligatorisk)

2020–2022

Koordinator

Navn: Hanna-Emilie Kværner
Mobil: 95041026

Varighet

Fire semestre

Neste program

Når 2020–2022-programmet er i gang, blir neste mulighet for å ta dette programmet: IAP Voksen 2021–2023

Fordypningsprogrammet i klinisk voksenpsykologi gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst. Videre presenteres ulike problemgrupper og terapeutiske verktøy.

Programmet sikter mot å utvikle deltakernes egen terapeutiske stil og terapeutiske preferanser, utvikle terapeutiske ferdigheter, anvende ferdighetene over et bredt register av klientgrupper og utvikle en tenkning om terapi som gir et grunnlag for gode samtaler.

Det er Psykologforeningen som godkjenner kandidatene som spesialister, etter endt spesialistløp (praksis, fordypningsprogram, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i Psykologforeningens krav til spesialistsøknaden, som betinger «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs».

Målgruppe

Programmet passer for psykologer som i hovedsak sikter mot å arbeide med voksne klienter, det være seg innenfor offentlig helsevern, ved private institusjoner eller i egen praksis. Kursene tar for seg overordnete perspektiver på psykiske problemer eller livsutfordringer, og presenterer ulike arbeidsredskaper og ulike problemgrupper. Deltakerne forutsettes å ha klinisk praksis med voksne klienter, samt å ha fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen.

Kort om programmet

Fordypningsprogrammet i klinisk voksenpsykologi gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst. Videre presenteres ulike problemgrupper og terapeutiske verktøy.

Læringsmål

Programmet sikter mot å utvikle deltakernes egen terapeutiske stil og terapeutiske preferanser, utvikle terapeutiske ferdigheter, anvende ferdighetene over et bredt register av klientgrupper og utvikle en tenkning om terapi som gir et grunnlag for gode samtaler. Målet er at programmet skal bidra til kandidatenes personlige utvikling som psykolog.

Veiledningsgruppene

Veiledningen omfatter 96 timer, fordelt gjennom hele programperioden, og foregår i grupper på fire. Veiledningen vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker og praksiserfaringer med utredning og behandling av voksne klienter. For at både kandidaten selv og de andre i veiledningsgruppa skal få størst mulig utbytte av fordypningsprogrammet, er det viktig at en er i pågående arbeid med voksne klienter. Veiledningsgruppene bestemmer selv tid og sted for sine møtedager – i samråd med sine veiledere.

sagt om programmet

«Utrolig engasjerte, kompetente, inspirerende forelesere. Lærte flere konkrete teknikker! Fikk større forståelse for dissosiasjon.»

Sitat fra evaluering IAP Voksen 2018–2020 Samling 5

 

«Engasjerte og dyktige forelesere, interessante og relevante tema. Bra med refleksjon og åpenhet. Også bra med åpning for spørsmål og refleksjoner med gruppa. Virker som foreleserne også syntes det har vært hyggelig, noe som oppleves veldig positivt.»

Sitat fra evaluering IAP Voksen 2019–2021 Samling 1

Omfang og antall plasser

 • 96 kurstimer / 12 kursdager
 • Fire dager med kollokvier eller selvstudier
 • 96 timer veiledning fordelt gjennom hele programperioden
 • 36 studieplasser

Priser

(pris for veiledning justert fra 1.8.2020)

 • Totalkostnad kr 73 200
 • Pris per semester kr 18 300 (kurs og veiledning)
 • Pris per semester kurs kr 10 200
 • Pris per semester veiledning kr 8 100
 • Totalkostnaden faktureres over fire semestre:
  • September/oktober 2020 kr 18 300
  • Januar/februar 2021 kr 18 300
  • September/oktober 2021 kr 18 300
  • Januar/februar 2022 kr 18 300
 • Med forbehold om mulig justering av priser

Fakturainformasjon

 • Fakturaadresse er postadressen og må alltid angis.
 • IAP ønsker EHF, med organisasjonsnummeret angitt.
 • Hvis faktura over e-post, må e-postadressen angis.
 • Fakturareferanse er ofte et ordrenummer. Referansen må være i tråd med hva fakturamottaket vil godkjenne.

Opptaksprosedyrer

 • Ved påmelding kommer det en automatisk bekreftelse på SMS om at påmeldingen er registrert, og at opptaket påbegynnes rundt påmeldingsfristen – eller når programmet går mot fulltegning.
 • Opptaket starter siden med en elektronisk godkjenning gjennom systemet. Med påfølgende automatisk melding med tilbud om plass. Her framkommer det også at IAP-avtalen etter hvert vil komme over e-post, til signering og retur til iap@iapnett.no.
 • Etter noe tid kommer individuelle meldinger til hver enkelt søker, vedlagt IAP-avtalen til signering og retur.
 • Om programmet ikke er fulltegnet, holdes programmet åpent videre. Det opprettes i denne fasen også mulige reservelister.
 • Når kullet er etablert, sendes det en felles bekreftelse om at signert avtale er mottatt, og at det før oppstart vil komme et velkomstbrev fra kursledelsen.
 • Påmeldingen er ikke bindende – i juridisk forstand – før søkeren har fått tilbud om plass, samt mottatt, signert og returnert IAP-avtalen. Avtalen kan deretter senest kanselleres fem uker før kursstart. Om det finnes søkere på reserveliste, praktiseres denne regelen noe smidigere.

Kursprogram

Alle kursdager fra kl. 9–17

Høsten 2020

Samling 1

7.–8. september 2020
Sted: Scandic Victoria

Dag 1
Forelesere: Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs:
Integrasjon for praksis.
Dag 2
Forelesere: Ragne Gjengedal og Kim Edgar Karlsen:
Motiverende intervju (MI).

Samling 2

19.–20. november 2020
Sted: Digital overføring via Zoom.

Foreleser: Torkil Berge
Kognitiv terapi ved angst og depresjon.

Våren 2021

Samling 3

14.–15. januar 2021
Sted: Digital gjennomføring over Zoom

Foreleser: Chris Irons:
Compassion focused therapy (CFT).

Samling 4

15.–16. april 2021 (kl. 09.00-17.00)
Sted: Digital gjennomføring over Zoom.

Foreleser: Ingunn Holbæk.
Traumelidelser, forståelse og behandling.

Samling 5

2.-3. desember 2021
Sted: Scandic hotell Solli, Parkveien 68, Oslo.

Forelesere: Sara Tai og Douglas Turkington.
Kognitiv terapi ved psykoser.


Denne samlingen gjennomføres med Voksenprogrammet 2021-2023 (samling 2)

Våren 2022

Samling 6

3.- 4. mars 2022
Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo

Foreleser: Asbjørn Kolseth.
Akuttpsykologi.

Med forbehold om endringer.

Neste program etter dette blir IAP Voksen 2021–2023
Send gjerne en e-post til iap@iapnett.no for en (uforbindtlig) plass på interessentliste. Du vil da få en e-post når programmet er åpnet for påmelding.

Ved faglige spørsmål, kontakt faggruppeleder Hanne Weie Oddli
E-post: hanne.oddli@psykologi.uio.no. Mobil: 48 00 45 80.

Ved spørsmål om samlingene, kontakt koordinator Hanna-Emilie Kværner.
E-post: hannaemiliekvaerner@gmail.com. Mobil: 95 04 10 26.

Ved spørsmål om opptak, reservelister eller faktura, kontakt e-post: iap@iapnett.no
Administrasjonskonsulent Ann Kristin Godager tlf. 91 17 78 79.

Til toppen