IAP støtter alle som går i bresjen for at vi skal nå klimamålene, så også det ennå ferske Klimabrølet. Møt opp ved Spikersuppa fredag 30. august klokka 15. Da har de unge skolestreikerne allerede holdt det gående i to timer. Altså: Fra klimastreik til Klimabrøl!

Klimastreikerne og Klimabrølet jobber for det samme, overordnede målet – ei bærekraftig framtid – men er ulike organisasjoner, med ulike krav, og med ulike innfallsvinkler i arbeidet sitt. Klimabrølet legger seg ikke opp i arrangementet til klimastreikerne, og omvendt.  Og så har de samarbeidet for å koordinere markeringen kommende fredag.

Klimabrølet frontes av blant andre IAP-eren Nora Nord Rydningen. Når også IAP nå slutter seg til, blir det i godt selskap med en rekke høyst ulike organisasjoner, fra Psykologforeningen og Diakonhjemmet til Kirkens Nødhjelp og Snøhetta arkitektkontor. IAPs logo er på vei inn i selskapet.

Arrangementet starter med et opptog (detaljene ikke lagt ut ennå), mens programmet utenfor Stortinget er i gang fra klokka 15.

Bli med på Klimabrølet fredag 30. august!