Tori Mauseth fortsetter som leder. Det samme gjør nestleder – og økonomiansvarlig – Lene Ch Holum.

I NEDJMA i Litteraturhuset i Oslo ble IAPs årsmøte gjennomført med Torkil Berge som ordstyrer. Styrets sammensetning blir som før, med små endringer. Ragna Lundgaard tar over Kate Rivøs plass for gruppeprogrammet. Og vi har – med en vedtektsendring – også fått på plass to faste brukerrepresentanter. Ina Larsson fortsetter, men nå med status som fullverdig styremedlem (etter tidligere å ha hatt status som observatør), og Adriane Violetta Strand Simon kom inn som nytt styremedlem. Ina og Adriane kommer fra henholdsvis Mental helse og ungdomsgruppa i Voksne for barn.

Hele årsmøtereferatet er lagt ut her på hjemmesiden.