IAPs årsmøte (opprinnelig satt til 24.4.2020) er utsatt til fredag 5. juni, grunnet Korona-risikoen. Invitasjon ble sendt alle IAPs medlemmer før påske, med påmeldingsfrist 10. mai. Agenda og sakspapirer vil bli sendt de påmeldte 15. mai. Styreledelsen vil ha en plan B, dersom Norge ikke er åpnet igjen innen juni.