Smitteverntiltak i Oslo gjør at vi må begrense antall deltagere som er fysisk tilstede.

Styreledelsen har valgt å prioritere fysisk oppmøte av styret, faggruppeledere og andre med konkrete oppgaver i forbindelse med avviklingen av årsmøtet. Andre deltagere deltar digitalt.
Det er fremdeles mulig å melde seg på årsmøtet, så har du ikke gjort det, send e-post til iap@iapnett.no innen torsdag 3. juni, så sender vi lenke til møtet for digital deltagelse.

Det er ikke optimalt å kjøre en hybridløsning, men dette er det beste vi kan få til nå.
Vi ser frem til den dagen da vi alle kan møtes fysisk igjen!