IAP og Korona

Også IAP-ledelsen følger situasjonen nøye gjennom Folkehelseinstituttets retningslinjer.

IAP har utsatt en rekke kurs, og det vurderes fortløpende om videre kursvirksomhet blir utsatt. De som er påmeldt kurs, vil få informasjon fra oss. Vi har også – i tråd med Psykologforeningens unntak fra gjeldende regelverk – gjennomført kurs over digitale plattformer.

Psykologforeningen har videre åpnet å kunne gjennomføre gruppeveiledning via video, som et unntak fra gjeldende regelverk. Flere av IAPs veiledere har benyttet seg av denne adgangen.