IAP og Korona

Også IAP-ledelsen følger situasjonen nøye gjennom Folkehelseinstituttets retningslinjer. IAP oppdaterer løpende sin policy i tråd med Psykologforeningens oppdateringer.

IAP utsetter alle kurs, foreløpig ut april. Det vurderes fortløpende om videre kursvirksomhet blir utsatt. De som er påmeldt kurs, vil få informasjon fra oss. 

Det gis anledning til å gjennomføre gruppeveiledning via video ut juni måned, som et unntak fra gjeldende regelverk. Gruppeveiledning skal skje i grupper på maksimalt fire deltakere, som alle må være psykologer.