IAPs neste obligatoriske familieprogram er nå fulltegnet. Det er stadig åpent for å sikre seg en god plass på reservelista!

IAP har økt antallet studieplasser til 36 på flere av sine programmer. I praksis innebærer det én ekstra veiledningsgruppe.

Programmet er nå fulltegnet, og IAP-avtalen sendt ut til alle de første 36 søkerne. Reservelista er påbegynt. Erfaringsmessig skjer det endringer i kullet i det halvåret som gjenstår før oppstarten i januar. Det være seg av familiære grunner eller arbeidsmessige årsaker.

Også for reservelista følger vi som vanlig prinsippet om ‘først til mølla’. Påmeldingsfristen er satt til 1. oktober.

Klikk her for omtale og påmelding til IAPs neste obligatoriske program i familiepsykologi.