BARN OG UNGDOM I 2019–2020 (OBLIGATORISK)

Faggruppeleder: Hanne Netland Simonsen
E-post: hannenet@hotmail.com. Mobil: 93 69 02 01
Koordinator: Christina Rønning
E-post: christina.ronning81@gmail.com. Mobil: 97 70 54 75

BARN OG UNGDOM II 2020–2021 (OBLIGATORISK)

Faggruppeleder: Vibeke Silseth
E-post: vsilseth@gmail.com. Mobil: 47 26 47 08
Koordinator: Johan Mørch-Simonsen
E-post: johan.w.simonsen@gmail.com. Mobil: 48 20 46 44

VOKSEN I 2018–2020 (OBLIGATORISK)

Faggruppeleder: Hanne Weie Oddli
E-post: hanne.oddli@psykologi.uio.no. Mobil: 48 00 45 80
Koordinator: Charlotte Styren (fra høsten 2019)
E-post: charlotte.styren@baerum.kommune.no.  Mobil: 91 12 20 46

VOKSEN II 2019–2021 (OBLIGATORISK)

Faggruppeleder: Kari Graver
E-post: kari.graver@gmail.com. Mobil: 91 64 50 81
Koordinator: Eivind Brandt
E-post: eivind.brandt@gmail.com

Mobil: 40 04 36 16

FAMILIE 2018–2019 (OBLIGATORISK) + 2019–2020 (VALGFRITT)

Faggruppeleder: Aina Frydenlund
E-post: aina.frydenlund@bufetat.no. Mobil: 40 45 46 40
Koordinator: Charlotte Styren
E-post: charlotte.styren@baerum.kommune.no. Mobil: 91 12 20 46

ORGANISASJON 2018–2020 (OBLIGATORISK)
Faggruppeleder og koordinator: Henning Bang
E-post: henning.bang@psykologi.uio.no. Mobil: 90 83 55 22

GRUPPETERAPI 2019 (VALGFRITT) + 2020 (VALGFRITT)
Faggruppeleder: Geir Løkling
E-post: geir.lokling@gmail.com. Mobil: 92 02 53 61
Koordinator: Ragna Lundgaard
E-post: ragna@atv-stiftelsen@gmail.com. Mobil: 41 61 10 03

AGORA
Leder: Beate Nordby Schwensen
E-post: beate.schwensen@gmail.com. Mobil: 48 03 71 80

21.10.2019 / Astri Vannebo