IAPs styre for 2020–2021 fra årsmøtet 6. juni 2020.

Are Evang, styreleder.
E-post: are.evang@gmail.com
Mobil: 91 18 14 65

Lene Chr Holum, nestleder, økonomiansvarlig.
E-post: lcholum@online.no
Mobil: 90 50 55 84

Vibeke Silseth, styremedlem. Representant for barne- og ungdomsprogrammene.
E-post: vsilseth@gmail.com
Mobil: 47 26 47 08

Kari Graver, styremedlem. Representant for voksenprogrammene.
E-post: kari.graver@gmail.com
Mobil: 91 64 50 81

Aina Frydenlund, styremedlem. Representant for familieprogrammene.
E-post: aina.frydenlund@bufetat.no
Mobil: 40 45 46 40

Inger-Margrete Svendsen, styremedlem. Representant for organisasjonsprogrammet.
E-post: ingersv2@frisurf.no
Mobil: 92 24 60 38

Ragna Lundgaard, styremedlem. Representant for programmene i gruppeterapi.
E-post: ragna@atv-stiftelsen.no
Mobil: 41 61 10 03

Beate Nordby Schwensen, styremedlem. Representant for Agora-komiteen.
E-post: beaten.schwensen@gmail.com
Mobil: 48 03 71 80

Ina Larsson, brukerrepresentant (‘Mental helse’).
E-post: ilarsson@vikenfiber.no
Mobil: 41 20 47 31

Adriane Violetta Strand Simon, brukerrepresentant (ungdomsgruppa ‘Voksne for barn’).
E-post: adridiss@hotmail.no.
Mobil: 90 40 75 41

Administrasjon

Astri Vannebo, administrasjonskonsulent, nettredaktør og styresekretær.
E-post: iap@iapnett.no
Mobil: 92 44 88 98