Hver høst starter IAP et nytt obligatorisk program i voksenpsykologi. Neste program starter 9. september.

Påmeldingen til IAPs neste program i voksenpsykologi er i gang. Påmeldingsfrist er satt til 30. juni. Da starter vi opptaket, men holder påmeldingen åpen til programmet er fulltegnet og vi har et betryggende antall med søkere på reserveliste.

Programansvarlig er Kari Graver, og programmet er godkjent av Norsk psykologforening.