IAPs obligatoriske program i familiepsykologi er godkjent av Psykologforeningen, og har oppstart annet hvert år.

Innholdet i programmet omfatter både sentrale familieterapeutiske tradisjoner, forståelse av familiedynamikk og kunnskap om systemisk orientert arbeid som strekker seg utover familien til andre involverte aktører. Samtidig har vi vært opptatt av at programmet skal bidra til kandidatenes personlige utvikling som psykolog.

Vi supplerer med et valgfritt program (over tolv måneder), som bygger på det obligatoriske programmet, og som sikrer dybden og bredden i spesialiseringsløp innenfor familiepsykolog. Ambisjonen er å utforme et samlet undervisnings- og veiledningsprogram som gir en reell fordyping i emnet og som samtidig dekker de formelle spesialiseringskravene.

Aktuelle arbeidsplasser for dem som spesialiserer seg i familiepsykologi er stillinger innenfor psykisk helsevern for barn og unge, familievernkontorer, kommunale hjelpetjenester for barn- og unge, innenfor barnevern der hovedoppgaven er endringsarbeid i familier, samt innenfor rus- og avhengighetsbehandling.

Spesialiteten vil også kunne være relevant for psykologer i kommunehelsetjeneste for voksne, psykisk helsevern for voksne, PP-tjenesten og organisasjoner

Veiledning 

I familieprogrammet skal kandidatene i programperioden ha 84 timer gruppeveiledning. Én veiledningstime er på tre kvarter. Gruppene består av inntil fire personer som møter veileder fire dager à sju timer hvert halvår. Gruppene møtes i tillegg minst én gang uten veileder til selvstudier i semesteret. Veiledningen skal reflektere programmets undervisning og innhold på samlingene. Det er et viktig prinsipp med samtidighet når det gjelder fordypningspraksis.

Ved programmets slutt utsteder IAP et bevis der hele programmet og kursene beskrives. Det gis en attest for gjennomført veiledning, hvor det framgår hvor mange veiledningstimer man har hatt.