Programmet omfatter 160 timer kurs fordelt på åtte samlinger, femten timer veiledning i gruppe per semester – til sammen seksti timer gruppeveiledning i løpet av programmet.

Samlingene foregår sentralt i Oslo. Det forutsettes at deltakerne arbeider innenfor feltet organisasjonspsykologi. Programmet er primært rettet inn mot psykologer som ønsker å spesialisere seg i organisasjonspsykologi. Vi tar imidlertid også opp inntil ti deltakere med master eller hovedfag i psykologi.

Programmet går over to år, med oppstart på høsten annethvert år.

Det er 25 plasser på kullet.

Programmet sikter mot at deltakerne utvikler

 • sin egen personlige stil og autoritet som organisasjonspsykolog
 • ferdigheter rettet mot et bredt register av organisasjonspsykologiske problemstillinger
 • evne til å integrere kliniske, terapeutiske tilnærminger til arbeidet med organisasjoner

Kursinnhold

 • Grunnlaget for å virke som organisasjonspsykolog
 • Motivasjon, engasjement og sosial påvirkning
 • Organisasjonskultur, -klima og arbeidsmiljø
 • Organisasjonsutvikling og organisasjonslæring
 • Lederutvikling
 • Teameffektivitet og teamutvikling
 • Konfliktforståelse og konflikthåndtering
 • Bemanning, rekruttering og seleksjon
 • Kvalitetssikring og avslutning av oppdrag

Spørsmål kan rettes til Henning Bang på e-post: henning.bang@psykologi.uio.no eller på telefon 90 83 55 22.

Programmer