Koordinator

Navn: Tiril ØstefjellsMobil: 94 28 27 24

Varighet

Atten måneder

Neste program

Høsten 2020

Påmeldingsfrist

2019-08-20Påmelding

Fordypningsprogrammet i voksenpsykologi gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst. Videre presenteres ulike problemgrupper og terapeutiske verktøy.

Sentrale forelesere kan være Torkil Berge (depresjon og angsttilstander), Douglas Turkington og Sara Tai (terapi ved psykoser), Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs (integrasjon og vitenskapsteori), Ingunn Holbæk (traumer) og Asbjørn Kolseth (akuttpsykologi). Datoer, navn og forelesere vil bli lagt ut og supplert fortløpende, etter hvert som brikkene faller på plass. Med forbehold om endringer.

Det forutsettes at deltakerne i hovedsak arbeider med voksne klienter i sin kliniske praksis, samt har fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen.

Programmet består av seks todagers samlinger fordelt over atten måneder, i tråd med Psykologforeningens krav til obligatorisk program.

IAP gir 96 timer veiledning på voksenprogrammet. Dette er gruppeveiledning med fire kandidater i hver gruppe (unntaksvis tre). Sammensettingen av gruppene, med veiledere, informeres det om på første samling. Det vil ikke bli satt opp veiledningstimer i flukt med første samling. Se Psykologforeningens sider om hvilke krav til veiledning som gjelder før de utsteder bevis for fullført spesialisering.

Pris
Totalsum for kursene, kr 34 500, deles på fire, noe som gir en semesterpris på kr 8 625.

Totalsum for veiledning, kr 30 000, deles på fire, noe som gir en semesterpris på kr 7 500.

Ny totalsum, program og veiledning inkludert, blir på kr 64 500 Denne summen deles i fire faktureringer à kr 16 125.

Faktura – pålydende kr 16 125 – sendes ut i september 2019, januar/februar 2020, september 2020 og januar/februar 2021.

Program

Samling I
Dag 1 og 2
9. og 10. september 2019, begge dager kl. 9–17.
Sted: Thon Storo
Dag 1
Oppstart, vitenskapsteori;
Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs
Dag 2
Motiverende intervju (MI):
Kim Edgar Karlsen og Ragne Gjengedal

Samling II
Dag 3 og 4
11. og 12. november 2019, begge dager kl. 9–17
Sted: Thon Storo

Kognitiv terapi ved angst- og depresjon:
Torkil Berge

Samling III
Dag 5 og 6
6. og 7. februar 2020, begge dager kl. 9–17
Sted: Thon Storo
Traumelidelser: forståelse og behandling
Ingunn Holbæk og kollega

Samling IV
Dag 7 og 8
7. og 8. mai 2020, begge dager kl. 9–17
Sted: Thon Storo
Compassion focused therapy (CFT):
Chris Irons

Samling V
Dag 9 og 10
Ca. november 2020, begge dager kl. 9–17
Sted: Ikke fastsatt
Kognitiv terapi ved psykoser:
Douglas Turkington og Sara Tai

Samling VI
Dag 11 og 12
18. og 19. mars 2021
Sted: Thon Storo
Akuttpsykologi
Asbjørn Kolseth

Litteratur

Litteraturlisten sendes direkte ut til kandidatene når opptaket er klart.

Kort om påmeldingsprosedyrer

IAP tar et standard forbehold om tider, forelesere og priser. Manglende dato for novembersamlingen 2020 vil tilkomme når den er falt på plass.

Søknaden anses ikke som bindende før søkeren har fått tilbud om plass – og har signert og returnert tilsendt avtale. Vi forutsetter at alle søkere er seriøse – og har lest IAP-avtalen i forkant, slik det også framgår av prosedyrene ved påmelding.

Når du har lagt inn din påmelding via hjemmesiden, vil du få en automatisk bekreftelse på at påmeldingen er mottatt. Rundt påmeldingsfristen – eller når programmet er fulltegnet – vil du motta en tilsvarende melding med tilbud om plass. Ganske snart deretter vil du få en individuell e-post, vedlagt IAPs avtale til signatur og retur.

Når det nærmer seg programstart, vil du kunne forvente et velkomstbrev fra programkoordinator (= en av kandidatene på kullet), som vil inneholde informasjon om kommende samlinger, hotell, litteratur og så videre. Informasjon om veiledningsgruppene blir gitt i løpet av første samling.

IAP har som praksis at én av kandidatene påtar seg rollen som koordinator under hele programperioden. Koordinator fungerer som et bindeledd mellom kullet og faggruppeleder. Det foreligger instruks, og det er fastsatt et honorar til koordinator. Interesserte kan i første rekke sende en e-post til iap@iapnett.no, etter at en har fått bekreftet plass på kurset.

Påmeldingen er åpen fra 28. januar 2019. Påmeldingen holdes åpen til hele kullet er på plass, inkludert en passende reserveliste.

Programmet er godkjent av Psykologforeningen.

Spørsmål knyttet til samlingene kan rettes til koordinator Tiril Østefjells. E-post: psykolog.tiril.ostefjells@gmail.com, telefon: 94 28 27 24.

Spørsmål omkring opptaksprosedyrer eller mulige ventelister kan rettes til Astri Vannebo. E-post: iap@iapnett.no, telefon: 92 44 88 98.