Koordinator

Navn: Charlotte StyrenMobil: 91 12 20 46

Varighet

To semestre

Neste program

Etter dette programmet er neste mulighet 2021–2022, med oppstart høst 2021. Send gjerne en e-post til iap@iapnett for en uforpliktende plass på interessentlista, så får du en melding når programmet er åpnet for påmelding.

Påmeldingsfrist

2020-11-01Påmelding

Fordypningen gir kompetanse i utrednings- og endringsarbeid med familier og større systemer. Hvert kurs vil være både teori- og praksisorientert. Sentrale tema vil være parterapi, familievold og konfliktarbeid.

Sentrale tema er familiepsykologisk teori, forståelse og tilnærminger relatert til ulike klientgrupper og til spesifikke livsutfordringer. Programmet vil favne temaer som psykologer ofte møter i arbeid med familier og systemer.

Det er Psykologforeningen som godkjenner kandidatene som spesialister, etter endt spesialistløp (praksis, fordypningsprogram, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i Psykologforeningens krav til spesialistsøknaden, som betinger «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs».

Målgruppe
Psykologer som spesialiserer seg i familiepsykologi, med sikte på stillinger innenfor psykisk helsevern for barn og unge, familievernkontorer, kommunale hjelpetjenester for barn- og unge, innenfor barnevern der hovedoppgaven er endringsarbeid i familier, samt innenfor rus- og avhengighetsbehandling. Spesialiteten vil også kunne være relevant for psykologer i kommunehelsetjeneste for voksne, psykisk helsevern for voksne, PP-tjenesten og organisasjoner.

Søkere må være autoriserte psykologer som har fullført obligatorisk program i familiepsykologi (IAP) eller barne- og ungdomspsykologi (IAP). Det gis fortrinnsrett for dem som har fullført det obligatoriske programmet i familiepsykologi.

Deltakerne forutsettes å ha klinisk praksis med familier, samt å ha fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen.

Psykologspesialister kan følge programmet som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles det ingen krav til praksis eller veiledning.

Kort om programmet
Fordypningen gir kompetanse i utrednings- og endringsarbeid med familier og større systemer. Hvert kurs vil være både teori- og praksisorientert. Sentrale tema vil være parterapi, familievold og konfliktarbeid.

Både den terapeutiske relasjonen og individets relasjoner til andre vil være gjennomgangstemaer i programmet. Kursene er rettet mot hvordan en kan jobbe terapeutisk i direkte kontakt med det enkelte barn og familien, eller indirekte, gjennom arbeid med foreldre og familiens sosiale økologi som barnehage, skolen, nærmiljø og utvidet familie.

Læringsmål
Målet vil være å gi deltakerne forutsetninger for å arbeide i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis ved å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise og klientenes verdier og behov. Fordypningen gir kompetanse i utrednings- og endringsarbeid med familier og større systemer. Etter fullført program skal kandidatene kunne jobbe som selvstendige terapeuter i direkte kontakt med det enkelte barn og familien, eller indirekte, gjennom arbeid med foreldre og familiens sosiale økologi som barnehage, skolen, nærmiljø og utvidet familie. Målet er at programmet skal bidra til kandidatenes personlige utvikling som psykolog.

Veiledningsgruppene
Veiledningen organiseres med fire i hver veiledningsgruppe. Gruppene møtes med veileder åtte dager i løpet av programperioden. Det tilbys totalt 64 timers veiledning. Veiledningen vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker og praksiserfaringer med utredning og behandling av familier. For at både kandidaten selv og de andre i veiledningsgruppa skal få størst mulig utbytte av fordypningsprogrammet, er det viktig at en er i pågående arbeid med familier. Veiledningsgruppene bestemmer selv tid og sted for sine møtedager – i samråd med sine veiledere.

Sagt om programmet
«Mye aktiv involvering av meg som deltaker, konkrete øvelser, refleksjon i liten og stor gruppe, bruk av ferskt videomateriale knyttet til aktuelle tema og teknikker. Varme, engasjerte og veldig rause kursholdere som delte mye av sitt eget, også egen sårbarhet. En fin gruppe som laget et trygt miljø og bidro aktivt. Fine rammer med innbydende lokaler.»

Sitat fra evaluering IAP Familie 2019–2020 Valgfritt. Samling 1.

Omfang og antall plasser

 • 64 kurstimer / åtte kursdager
 • Seksten timer med kollokvier eller selvstudier
 • 64 timer veiledning fordelt gjennom hele programperioden
 • 36 studieplasser

Priser

 • Totalkostnad kr 46 400
 • Pris per semester kr 23 200 (kurs og veiledning)
 • Pris per semester kurs kr 13 600
 • Pris per semester veiledning kr 9 600
 • Totalkostnaden faktureres over to semestre:
  • September/oktober 2020 kr 23 200
  • Januar/februar 2021 kr 23 200
 • Med forbehold om mulig justering av priser

Fakturainformasjon

 • Fakturaadresse er postadressen og må alltid angis.
 • IAP ønsker EHF, med organisasjonsnummeret angitt.
 • Hvis faktura over e-post, må e-postadressen angis.
 • Fakturareferanse er ofte et ordrenummer. Referansen må være i tråd med hva fakturamottaket vil godkjenne.

Opptaksprosedyrer
Ved påmelding kommer det en automatisk bekreftelse på SMS om at påmeldingen er registrert, og at opptaket påbegynnes rundt påmeldingsfristen – eller når programmet går mot fulltegning.

 • Opptaket starter siden med en elektronisk godkjenning gjennom systemet. Med påfølgende automatisk melding med tilbud om plass. Her framkommer det også at IAP-avtalen etter hvert vil komme over e-post, til signering og retur til iap@iapnett.no
 • Etter noe tid kommer individuelle meldinger til hver enkelt søker, vedlagt IAP-avtalen til signering og retur.
 • Om programmet ikke er fulltegnet, holdes programmet åpent videre. Det opprettes i denne fasen også mulige reservelister.
 • Når kullet er etablert, sendes det en felles bekreftelse om at signert avtale er mottatt, og at det før oppstart vil komme et velkomstbrev fra kursledelsen.

Kursprogram

Alle kursdager fra 9–17

Høsten 2020:

Samling I 
8.–9. desember 2020
Scandic Oslo City

Dimitrij Samoilow:
Fordypning i parterapi

Våren 2021:

Samling II 
18.–19. mars 2021
Scandic Oslo City

Bernadette Christensen og Audun Formo Hay:
Systemisk og familierettet arbeid med familier der barn lever med vold, rus eller andre belastninger.

Samling III 
To dager i juni 2021
Sted: Ikke bestemt

Foreleser (-e) ikke bestemt:
Barnesentrert familieterapi.
Tilnærminger i arbeidet med barn og familier.

Høsten 2021:

Samling IV
To dager i november 2021
Sted: Ikke bestemt

Foreleser (-e) ikke bestemt:
Konflikter i familier og større systemer.

Med forbehold om endringer.

Neste program Familie 2021–2022 (valgfritt)
Send gjerne en e-post til iap@iapnett.no for en uforpliktende plass på vår interessentliste.

Velkommen med din søknad!

Ved faglige spørsmål, kontakt faggruppeleder Aina Frydenlund.
E-post: aina.frydenlund@bufetat.no. Mobil: 40 45 46 40

Ved spørsmål om samlingene, kontakt koordinator Charlotte Styren.
E-post: charlotte.styren@baerum.kommune.no. Mobil: 91 12 20 46.

Ved spørsmål om opptak, reservelister eller fakturainformasjon, kontakt administrasjonskonsulent Astri Vannebo. E-post: iap@iapnett.no. Mobil: 92 44 88 98.