Koordinator

Varighet

18 måneder

Neste program

Mulige interessenter for neste program etter dette, IAPs obligatoriske program i familiepsykologi (2023–2024), kan sende en e-post til iap@iapnett.no og bli (høyst uforbindtlig) innlemmet i en e-postsliste. Alle på listen får en melding når 2023-programmet er lagt ut og åpnet for påmelding.

Påmeldingsfrist

2021-08-10Påmelding

Utdanningen er godkjent som fordypningsprogram for spesialiteten i familiepsykologi. Programmet går over tre semestre/18 måneder, og omfatter 6 kurs (12 dager) og 96 timer gruppeveiledning, samt egenstyrte arbeidsgrupper (8 timer per semester). Oppstart høsten 2021.

Dette programmet vil i betydelig grad bygge på programmet 2020–2021. Du finner kursbeskrivelsene til det pågående programmet her: https://iapnett.no/programmer/2020-2021/

Gruppeveiledningen vil foregå i grupper på fire psykologer, som treffes 12 dager i løpet av kursrekken. Det kreves opptak av familiesamtaler til bruk i videoveiledning. I tillegg møtes veiledningsgruppa tre dager, til egenstyrt arbeidsgruppe (kollokviedag).

Vi anbefaler at man sjekker ut psykologforeningens krav til praksis for denne spesialiteten, før påmelding.

Les også igjennom IAPs avtale, som blir sendt ut for signering nærmere programstart. https://iapnett.no/om-iap/avtale-mellom-programdeltakere-og-iap/

Sentrale temaer er familieterapi, familien som ressurs og verdisetter, overgangskriser gjennom livsløpet og ekstraordinære kriser. Et mål er å gi kompetanse i relasjonstenkning, med vekt på hvordan vår måte å tenke, føle og handle på kan forstås i lys av de samspill vi inngår i med andre. Utdanningen er særlig aktuell for psykologer på familiekontor, i førstelinjetjenesten og i psykisk helsevern for barn og unge, ungdomsteam og barnevern. Den kan også bidra med verdifulle perspektiver og kliniske arbeidsmåter innenfor psykisk helsevern for voksne, PP-tjenesten og organisasjonspsykologi.

Aktuelle kurstema:

 • Familieterapeutiske forståelseskart, terapeutisk stil og handlemåter i samtalen
 • Barnesentrert familieterapi
 • Triangulerte samtaler med barn
 • Familieorientert arbeid med utagerende og deprimerte ungdommer
 • Løsningsorienterte tilnærminger
 • Narrative tilnærminger
 • Familiekriser og ekstraordinære kriser
 • Parterapi
 • Familievold – problemstillinger og tilnærmingsmåter
 • Etnisitetsperspektivet i arbeid med familier
 • Konfliktarbeid i familier og større systemer

Kostnader: IAPs programavgift er kr 13 600 per semester. Utgifter til veiledning i gruppe, kr 10 800 per semester, kommer i tillegg, samt utgifter til reise og opphold. Samlet for kurs og veiledning blir dette tre faktureringer. Fakturaene sendes ut september/oktober 2021 (kr 24 400), januar/februar 2022 (kr 24 400) og september/oktober 2022 (kr 24 400). Med forbehold om endringer.

Program:

Vi vil oppdatere nedenstående fortløpende, etter som det hele faller endelig på plass med foreleser på de ulike kursene. 

Alle kursdager varer fra 8.30–16.30. Det er ikke mulig å delta på deler av dager, da hele kurssekvensen er på totalt 96 timer, noe som er Psykologforeningens krav til obligatorisk program. Vurder om du har mulighet for å delta på så lange dager før du melder deg på. 

Kurs 1
Tid: 15. og 16. september 2021  

Sted: Thon hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0109 Oslo
Forelesere: Erlend Skaar og Odd Arne Tjersland

Kurs 2
Tid:  27. og 28. januar 2022

Sted:
Ikke fastsatt
Forelesere: Pia Aursand og Inga Gentile
Parterapi.
Aktuelle tema: Nære forhold, samboerskap, ekteskap, relasjoner, kommunikasjon.

Kurs 3
Tid: 29. og 30. mars  2022

Sted:
Ikke fastsatt
Forelesere: Sanne Svoren og Anette Syverstad

Kurs 4
Tid: 14. og 15. september 2022

Sted:
Ikke fastsatt
Forelesere:
Dag 1: Anneli Otnes
Dag 2: Bernadette Christensen og Ani Elise Vik

Kurs 5
Tid: November 2022

Sted: Ikke fastsatt
Forelesere:
Ikke fastsatt

Kurs 6
Tid: Mars 2023

Sted: Ikke fastsatt
Forelesere:
Ikke fastsatt

Faglige spørsmål kan rettes til faggruppeleder Aina Frydenlund.
E-post: aina.frydenlund@bufetat.no. Mobil: 40 45 46 40.

Spørsmål om påmeldinger, ventelister og samlinger kan rettes til e-post: iap@iapnett.no eller administrasjonskonsulent Ann Kristin Godager tlf. 911 77 879.