Koordinator

Navn: Charlotte StyrenMobil: 91 12 20 46

Varighet

Fire semestre

Neste program

Voksen 2021–2023

Påmeldingsfrist

2020-08-20Påmelding

Fordypningsprogrammet i klinisk voksenpsykologi gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst. Videre presenteres ulike problemgrupper og terapeutiske verktøy.

Programmet sikter mot å utvikle deltakernes egen terapeutiske stil og terapeutiske preferanser, utvikle terapeutiske ferdigheter, anvende ferdighetene over et bredt register av klientgrupper og utvikle en tenkning om terapi som gir et grunnlag for gode samtaler.

Det er Psykologforeningen som godkjenner kandidatene som spesialister, etter endt spesialistløp (praksis, fordypningsprogram, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i Psykologforeningens krav til spesialistsøknaden, som betinger «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs».

Målgruppe
Programmet passer for psykologer som i hovedsak sikter mot å arbeide med voksne klienter, det være seg innenfor offentlig helsevern, ved private institusjoner eller i egen praksis. Kursene tar for seg overordnete perspektiver på psykiske problemer eller livsutfordringer, og presenterer ulike arbeidsredskaper og ulike problemgrupper. Deltakerne forutsettes å ha klinisk praksis med voksne klienter, samt å ha fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen.

Kort om programmet
Fordypningsprogrammet i klinisk voksenpsykologi gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst. Videre presenteres ulike problemgrupper og terapeutiske verktøy.

Læringsmål
Programmet sikter mot å utvikle deltakernes egen terapeutiske stil og terapeutiske preferanser, utvikle terapeutiske ferdigheter, anvende ferdighetene over et bredt register av klientgrupper og utvikle en tenkning om terapi som gir et grunnlag for gode samtaler. Målet er at programmet skal bidra til kandidatenes personlige utvikling som psykolog.

Veiledningsgruppene
Veiledningen omfatter 96 timer, fordelt gjennom hele programperioden, og foregår i grupper på fire. Veiledningen vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker og praksiserfaringer med utredning og behandling av barn og ungdom. For at både kandidaten selv og de andre i veiledningsgruppa skal få størst mulig utbytte av fordypningsprogrammet, er det viktig at en er i pågående arbeid med voksne klienter. Veiledningsgruppene bestemmer selv tid og sted for sine møtedager – i samråd med sine veiledere.

Sagt om programmet

«Utrolig engasjerte, kompetente, inspirerende forelesere. Lærte flere konkrete teknikker! Fikk større forståelse for dissosiasjon.»

Sitat fra evaluering IAP Voksen 2018–2020 Samling 5

«Engasjerte og dyktige forelesere, interessante og relevante tema. Bra med refleksjon og åpenhet. Også bra med åpning for spørsmål og refleksjoner med gruppa. Virker som foreleserne også syntes det har vært hyggelig, noe som oppleves veldig positivt.»

Sitat fra evaluering IAP Voksen 2019–2021 Samling 1

Omfang og antall plasser

 • 96 kurstimer / 12 kursdager
 • Fire dager med kollokvier eller selvstudier
 • 96 timer veiledning fordelt gjennom hele programperioden
 • 36 studieplasser

Priser (pris for veiledning justert fra 1.8.2020)

 • Totalkostnad kr 73 200
 • Pris per semester kr 18 300 (kurs og veiledning)
 • Pris per semester kurs kr 10 200
 • Pris per semester veiledning kr 8 100
 • Totalkostnaden faktureres over fire semestre:
  • September/oktober 2020 kr 18 300
  • Januar/februar 2021 kr 18 300
  • September/oktober 2021 kr 18 300
  • Januar/februar 2022 kr 18 300
 • Med forbehold om mulig justering av priser

Fakturainformasjon

 • Fakturaadresse er postadressen og må alltid angis.
 • IAP ønsker EHF, med organisasjonsnummeret angitt.
 • Hvis faktura over e-post, må e-postadressen angis.
 • Fakturareferanse er ofte et ordrenummer. Referansen må være i tråd med hva fakturamottaket vil godkjenne.

Opptaksprosedyrer

 • Ved påmelding kommer det en automatisk bekreftelse på SMS om at påmeldingen er registrert, og at opptaket påbegynnes rundt påmeldingsfristen – eller når programmet går mot fulltegning.
 • Opptaket starter siden med en elektronisk godkjenning gjennom systemet. Med påfølgende automatisk melding med tilbud om plass. Her framkommer det også at IAP-avtalen etter hvert vil komme over e-post, til signering og retur til iap@iapnett.no.
 • Etter noe tid kommer individuelle meldinger til hver enkelt søker, vedlagt IAP-avtalen til signering og retur.
 • Om programmet ikke er fulltegnet, holdes programmet åpent videre. Det opprettes i denne fasen også mulige reservelister.
 • Når kullet er etablert, sendes det en felles bekreftelse om at signert avtale er mottatt, og at det før oppstart vil komme et velkomstbrev fra kursledelsen.
 • Påmeldingen er ikke bindende – i juridisk forstand – før søkeren har fått tilbud om plass, samt mottatt, signert og returnert IAP-avtalen. Avtalen kan deretter senest kanselleres fem uker før kursstart. Om det finnes søkere på reserveliste, praktiseres denne regelen noe smidigere.

Kursprogram

Alle kursdager fra 9–17

Høsten 2020:

Samling I 
7.–8. september 2020
Sted: Scandic Victoria

Dag 1
Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs:
Integrasjon for praksis.
Dag 2
Ragne Gjengedal og Kim Edgar Karlsen:
Motiverende intervju (MI).

Samling II 
19.–20. november 2020
Sted: Scandic Solli

Torkil Berge:
Kognitiv terapi ved angst og depresjon.

Våren 2021:

Samling III 
To dager februar 2021
Sted: Ikke bestemt

Foreleser ikke bestemt:
Traumelidelser: Forståelse og behandling.

Samling IV
To dager mai 2021
Sted: Ikke bestemt

Foreleser ikke bestemt:
Compassion focused therapy (CFT).

Samling V
To dager november 2021
Sted: Ikke bestemt

Foreleser ikke bestemt:
Kognitiv terapi ved psykoser.

Våren 2022:

Samling VI

Preliminært 24–25. mars 2022
Sted: Ikke bestemt

Asbjørn Kolseth:
Akuttpsykologi.

Med forbehold om endringer.

Velkommen med din søknad!

Neste program etter dette blir IAP Voksen 2021–2023
Send gjerne en e-post til iap@iapnett.no for en (uforbindtlig) plass på interessentliste.

Ved faglige spørsmål, kontakt faggruppeleder Hanne Weie Oddli
E-post: hanne.oddli@psykologi.uio.no. Mobil: 48 00 45 80

Ved spørsmål om samlingene, kontakt koordinator Charlotte Styren.
E-post: charlotte.styren@baerum.kommune.no. Mobil: 91 12 20 46.

Ved spørsmål om opptak, reservelister eller faktura, kontakt administrasjonskonsulent Astri Vannebo. E-post: iap@iapnett.no. Mobil: 92 44 88 98.