Koordinator

Varighet

18 måneder

Neste program

Etter dette programmet er neste mulighet 2022–2024, med planlagt oppstart høst 2022 Send gjerne en e-post til iap@iapnett for en uforpliktende plass på interessentlista, så får du en melding når programmet er åpnet for påmelding.

Påmeldingsfrist

2021-08-31Påmelding

Fordypningsprogrammet i voksenpsykologi gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst. Videre presenteres ulike problemgrupper og terapeutiske verktøy. Starter høsten 2021.

Om programmet i voksenpsykologi

Det forutsettes at deltakerne i hovedsak arbeider med voksne klienter i sin kliniske praksis, samt har fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen.

Programmet består av seks todagers samlinger fordelt over fire semestre, i tråd med Psykologforeningens krav til obligatorisk program, som skal være på minimum 18 måneder. Av hensyn til veiledningen har IAP valgt å la programmet strekke seg over fire semestre.

IAP gir 96 timer veiledning på voksenprogrammet. Dette er gruppeveiledning med fire kandidater i hver gruppe (unntaksvis tre). Sammensettingen av gruppene, med veiledere, informeres det om på første samling. Det vil ikke bli satt opp veiledningstimer i flukt med første samling. Se Psykologforeningens sider om hvilke krav til veiledning som gjelder før de utsteder bevis for fullført spesialisering.

Pris 
Semesterpris for kurs er kr 10 750. Veiledningspris per semester er kr 8 100. Til sammen kr 18 850 per semester. Det kjøres i alt fire faktureringer.

Faktura september/oktober 2021: Kr 18 850 (kurs kr 10 750 + veiledning kr 8 100)
Faktura februar/mars 2022: Kr 18 850 (kurs kr 10 750 + veiledning kr 8 100)
Faktura september/oktober 2022: Kr 18 850 (kurs kr 10 750 + veiledning kr 8 100)
Faktura januar/februar 2023: Kr 18 850 (kurs kr 10 750 + veiledning kr 8 100)

Program (med forbehold om endringer)

Alle kursdager fra kl. 9–17

Samling 1 – oppstartseminar
Dag 1 og 2
Tid: 21.-22. september 2021
Sted: Thon Hotel Storo, Vitaminveien 23, 0485 Oslo
Dag 1: Oppstart
Forelesere: Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs
Dag 2: Motiverende intervju (MI)
Forelesere: Kim Edgar Karlsen og Ragne Gjengedal

Samling 2
Dag 3 og 4
Tid: 2.- 3. desember 2021
Sted: Ikke bestemt

Kognitiv terapi ved psykoser
Forelesere: Sara Tai og Douglas Turkington
Denne samlingen gjennomføres med Voksen 2020-2022 (samling 5)

Samling 3
Dag 5 og 6
Tid: 28.-29. april 2022
Sted: Ikke bestemt
Traumebehandling
Foreleser: Ingunn Holbæk

Samling 4
Dag 7 og 8
Tid: 7.-8. september 2022
Sted: Ikke bestemt
Compassion focused therapy (CFT)
Foreleser: Chris Irons

Samling 5
Dag 9 og 10

Tid: 8.-9. desember 2022
Sted: Ikke bestemt
Kognitiv terapi ved angst og depresjon
Foreleser: Torkil Berge

Samling 6
Dag 11 og 12
Tid: 23.-24. mars 2023
Sted: Ikke bestemt
Akuttpsykologi. Arbeid med akutte og alvorlige tilstander
Foreleser: Asbjørn Kolseth

Litteratur

Litteraturlisten sendes direkte ut til kandidatene når opptaket er klart.

Kort om påmeldingsprosedyrer

IAP tar et standard forbehold om tider, forelesere og priser. Manglende datoer og forelesere vil tilkomme når disse er falt helt på plass.

Søknaden anses ikke som bindende før søkeren har fått tilbud om plass – og har signert og returnert tilsendt avtale. Vi forutsetter at alle søkere er seriøse – og har lest IAP-avtalen i forkant, slik det også framgår av prosedyrene ved påmelding.

Når du har lagt inn din påmelding via hjemmesiden, vil du få en automatisk bekreftelse på at påmeldingen er mottatt. Du vil siden motta en tilsvarende melding med tilbud om plass. Deretter vil du få en individuell e-post, vedlagt IAPs avtale til signatur og retur. Jeg kan ikke gi nærmere datoer for når søkerne kan forvente de ulike meldingene.

Når det nærmer seg programstart, vil du kunne forvente et velkomstbrev fra programkoordinator (= en av kandidatene på kullet), som vil inneholde informasjon om kommende samlinger, hotell, litteratur og så videre. Informasjon om veiledningsgruppene blir gitt i løpet av første samling.

IAP har som praksis at én av kandidatene påtar seg rollen som koordinator under hele programperioden. Koordinator fungerer som et bindeledd mellom kullet og faggruppeleder. Skriv gjerne noen ord i kommentarfeltet, om dette kan være av interesse (forutsetter tilhørighet Oslo/omegn).

Påmeldingen åpen fra 30.11.2020 

Programmet er godkjent av Psykologforeningen.

Faglige spørsmål kan rettes til faggruppeleder Kari Graver.
E-post: kari.graver@gmail.com. Mobil: 91 64 50 81.

Spørsmål omkring opptaksprosedyrer, mulige ventelister, samt faktura, kan rettes til e-post: iap@iapnett.no eller administrasjonskonsulent Ann Kristin Godager tlf. 91 17  78 79.