Koordinator

Navn: Henning BangMobil: 90 83 55 22

Varighet

Fire semestre

Neste program

Høsten 2022

Programmet sikter mot at deltakerne utvikler sin egen personlige stil og autoritet som organisasjonspsykolog og ferdigheter rettet mot et bredt register av organisasjonspsykologiske problemstillinger.

Kursene sikter mot å utvikle den enkeltes organisasjonspsykologiske forståelse og ferdigheter, og mot å kunne anvende disse ferdighetene over et bredt register av problemområder innenfor organisasjonspsykologien. Sentralt i både undervisningen og veiledningen vil være hvordan man kan utvikle individer, relasjoner, grupper og organisasjoner, slik at organisasjonene skaper bedre resultater, samtidig som at organisasjonens medlemmer trives og utvikler seg.

Det er Psykologforeningen som godkjenner kandidatene som spesialister etter endt spesialistløp (praksis, fordypningsprogram, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i Psykologforeningens krav til spesialistsøknaden, som betinger «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs».

Målgruppe
Psykologer som arbeider innenfor feltet organisasjonspsykologi. Vi åpner også for et begrenset antall med bakgrunn som mastere eller med hovedfag i psykologi. Dette forutsetter at antall deltakere med master-/hovedfag i psykologi går opp i en veiledningsgruppe på fem (unntaksvis fire). Deltakerne forutsettes å ha pågående praksis på organisasjonspsykologifeltet, som er av en slik art at den godkjennes av Psykologforeningen som praksis til spesialiteten i organisasjonspsykologi. I tillegg må deltakeren ha fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen.

Kort om programmet
Stikkord om innholdet: Grunnlaget for å virke som organisasjonspsykolog. Motivasjon, engasjement og sosial påvirkning. Organisasjonskultur, organisasjonsklima og arbeidsmiljø. Lederutvikling. Teameffektivitet og teamutvikling. Konfliktforståelse og konflikthåndtering. Bemanning, rekruttering og seleksjon. Kvalitetssikring og avslutning av oppdrag.

Læringsmål
Programmet sikter mot at deltakerne utvikler sin egen personlige stil og autoritet som organisasjonspsykolog, ferdigheter rettet mot et bredt register av organisasjonspsykologiske problemstillinger – og evne til å integrere kliniske, terapeutiske tilnærminger til arbeidet med organisasjoner. Målet er at programmet skal bidra til kandidatenes personlige utvikling som psykolog.

Veiledningsgruppene
Veiledningen omfatter 64 timer gruppeveiledning, fordelt gjennom hele programperioden, og foregår i grupper på fem. Veiledningen vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker og praksiserfaringer fra arbeidslivet. For at både kandidaten selv og de andre i veiledningsgruppa skal få størst mulig utbytte av fordypningsprogrammet, er det viktig at deltakerne jobber med organisasjonsutvikling eller rådgivning på feltet. Veiledningsgruppene bestemmer selv tid og sted for sine møtedager – i samråd med sine veiledere. Veiledningsgrupper for mastere etter nærmere avtale, siden Psykologforeningen ikke godkjenner blandete veiledningsgrupper.

Sagt om programmet
«God blanding av akademia og praksis.»
«Spot on, god overføringsverdi til jobbhverdag.»
«En arena for speil og refleksjon – selvinnsikt.»
«Henning er en superdyktig foreleser som det er lett å følge, og som virkelig engasjerer!»

Sitater fra evalueringer IAP Organisasjon 2018–2020 Samling 5

Omfang og antall plasser

 • 160 kurstimer / 8 samlinger / 20 kursdager
 • 64 timer gruppeveiledning fordelt gjennom hele programperioden
 • 25 studieplasser, hvorav opptil fem mastere
 • Psykologer prioriteres ved opptak

Priser

 • Totalkostnad kr 112 000
 • Pris per semester kr 28 000 (kurs og veiledning)
 • Pris per semester kurs kr 22 000
 • Pris per semester veiledning kr 6 000
 • Totalkostnaden faktureres over fire semestre:
  • September/oktober 2020 kr 28 000
  • Januar/februar 2021 kr 28 000
  • September/oktober 2021 kr 28 000
  • Januar/februar 2022 kr 28 000
 • Med forbehold om mulig justering av priser

Fakturainformasjon

 • Fakturaadresse er postadressen og må alltid angis.
 • IAP ønsker EHF, med angitt organisasjonsnummer.
 • Hvis faktura over e-post, må e-postadressen angis.
 • Fakturareferanse er ofte et ordrenummer. Referansen må være i tråd med hva fakturamottaket vil godkjenne.

Opptaksprosedyrer

 • Ved påmelding kommer det en automatisk bekreftelse på SMS om at påmeldingen er registrert, og at opptaket påbegynnes rundt påmeldingsfristen – eller når programmet går mot fulltegning.
 • Opptaket starter siden med en elektronisk godkjenning gjennom systemet. Med påfølgende automatisk melding med tilbud om plass. Her framkommer det også at IAP-avtalen etter hvert vil komme over e-post, til signering og retur til iap@iapnett.no
 • Etter noe tid kommer individuelle meldinger til hver enkelt søker, vedlagt IAP-avtalen til signering og retur.
 • Om programmet ikke er fulltegnet, holdes programmet åpent videre. Det opprettes i denne fasen også mulige reservelister.
 • Når kullet er etablert, sendes det en felles bekreftelse om at signert avtale er mottatt, og at det før oppstart vil komme et velkomstbrev fra kursledelsen.

Kursprogram
Oppstart første kursdag alle samlinger klokka 10.
På alle todagers samlinger er tidene 10–18 første dag og 9–16 andre dag.
For tredagers samlinger er tidene henholdsvis 10–18, 9–17 og 9–16.

Høsten 2020:

Samling 1: Grunnlaget for å virke som organisasjonspsykolog
19.–21. oktober 2020

Sted: Grand hotell, Oslo

Dag 1 og 2 (19. og 20. oktober 2020)
Henning Bang (førsteamanuensis Psykologisk institutt, UiO) og  Morten Müller-Nilsen (konserndirektør Vy). Per A. Straumsheim (spesialrådgiver Psykologforeningen) deltar noen timer på tirsdag 20. oktober for å snakke om spesialistløpet:
Hva gjør en organisasjonspsykolog? Praksis, etikk, mine forutsetninger.
Dag 3 (21. oktober 2020)
Robert Myhre (advokat, DLA Piper):
Målspesifisering og behovsutredning – å vinne anbudskonkurranser.

Samling 2: Motivasjon, engasjement og sosial påvirkning
14.–15. desember 2020 

Sted: Grand hotell, Oslo

Dag 1
Trond Mjaaland (organisasjonspsykolog):
Sosial påvirkning.
Dag 2
Bård Kuvaas (professor, Handelshøyskolen BI):
Motivasjon og engasjement.

Våren 2021:

Samling 3: Organisasjonskultur, organisasjonsklima og arbeidsmiljø 
15.–17. februar 2021 
Sted: Grand hotell, Oslo

Dag 1 (15. februar)
Henning Bang (førsteamanuensis, Psykologisk institutt, UiO):
Organisasjonskultur.
Dag 2 og 3 (16. og 17. februar)
Henrik Samuelberg (organisasjonspsykolog Samuelberg & co AB):
Arbeid med store grupper: Organisasjonsklima og arbeidsmiljø

Samling 4: Lederutvikling
26.–27. april 2021 
Sted: Grand hotell, Oslo

Henning Bang (førsteamanuensis, Psykologisk institutt, UiO): Lederutvikling
Tone Moe Thompson og Per Magnus Thompson, Ph.D. (psykologspesialister. Institutt for Psykologisk Rådgivning): Lederveiledning

Høsten 2021:

Samling 5: Organisasjonsutvikling og organisasjonslæring
20.–22. september 2021
Sted: Grand hotell, Oslo

Dag 1 (20. september)
Inger Stensaker (professor, Norges handelshøgskole i Bergen):
Omstilling og organisasjonsendringer.
Dag 2 og 3 (21.–22. september)
Philip McArthur (Dr. Ed.D., Action Science):
Organisasjonslæring.

Samling 6: Konflikthåndtering og psykososialt arbeidsmiljø
29.–30. november 2021
Sted: Grand hotell, Oslo

Ståle Einarsen (professor, Psykologisk fakultet, UiB), og Harald Pedersen (advokat, Arbeidsrettsadvokatene):
Konflikthåndtering og psykososialt arbeidsmiljø.

Våren 2022:

Samling 7: Teamutvikling og teameffektivitet
7.–8. februar 2022
Sted: Grand hotell, Oslo

Henning Bang (førsteamanuensis, Psykologisk institutt, UiO) og Thomas Nesset Midelfart (organisasjonspsykolog Bang & Midelfart):
Teamutvikling og teameffektivitet.

Samling 8: Rekruttering og seleksjon, avslutning av oppdrag
13.–15. juni 2022
Sted: Grand hotell, Oslo

Dag 1 og 2 (13. og 14. juni)
Espen Skorstad (spesialist i organisasjonspsykologi, cut-e) og Ingvild M. Seljeseth (psykolog/stipendiat, Handelshøgskolen BI):
Rekruttering og seleksjon.
Dag 3 (15. juni)
Henning Bang (førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO):
Avslutning av oppdrag og avslutning av programmet.

Med forbehold om endringer.

Velkommen med din søknad !

Ved faglige spørsmål, kontakt programansvarlig og koordinator Henning Bang.
E-post: henning.bang@psykologi.no. Mobil: 90 83 55 22.

Ved spørsmål om opptak, reservelister, fakturainformasjon eller kursbevis, kontakt administrasjonskonsulent Astri Vannebo. E-post: iap@iapnett.no. Mobil: 92 44 88 98.