Koordinator

Navn: Charlotte StyrenMobil: 91 12 20 46

Varighet

Fire semestre.

Neste program

2019–2021

Fordypningsprogrammet i klinisk voksenpsykologi gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst. Videre presenteres ulike problemgrupper og terapeutiske verktøy.

Det forutsettes at deltakerne i hovedsak arbeider med voksne klienter i sin kliniske praksis, samt har fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen.

IAP gir 96 timer veiledning på voksenprogrammet. Dette er gruppeveiledning med fire kandidater i hver gruppe (unntaksvis tre). Sammensettingen av gruppene, med veileder, informeres det om på første samling. Det vil ikke bli satt opp veiledningstimer i flukt med første samling. Se Psykologforeningens sider om hvilke krav til veiledning som gjelder før de utsteder bevis for fullført spesialisering.

Pris
Vi opererer med fire semestre, selv om det siste semesteret bare har én samling.

Totalsum for kursene, som er på kr 34 500, deles på fire, noe som gir en semesterpris på kr 8 625.

Ny totalsum, program og veiledning inkludert, blir på kr 64 500 (i og med det ekstra semesteret med veiledning). Denne summen deles i fire faktureringer.

Faktura – pålydende kr 16 125 – sendes ut i september/oktober 2018, januar/februar 2019 og september/oktober 2019.

Prisjustering fra 2020: Semesterpris for kurs er nå kr 10 200. Veiledningspris per semester er fortsatt kr 7 500. Sum for våren 2020: 17 700. Faktura sendes ut februar/mars pålydende kr 17 700.

Samling I
Dag 1 og 2
3. og 4. september 2018, begge dager kl. 9–17.
Sted: Thon Hotel Opera

Dag 1 
Introduksjon, integrasjon og vitenskapsteori;
Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs
Dag 2 
Motiverende intervju (MI)
Kim Edgar Karlsen og Ragne Gjengedal

Samling II
Dag 3 og 4
8. og 9. november 2018, begge dager kl. 9–17
Sted: Thon Hotel Storo

Kognitiv terapi ved angst- og depresjon:
Torkil Berge

Samling III
Dag 5 og 6
24. og 25. januar 2019, begge dager 9–17
Sted: Thon Hotel Opera

Compassion focused therapy (CFT):
Chris Irons

Samling IV
Dag 7 og 8
6. og 7. mai 2019, begge dager 9–17
Sted: Thon Hotel Opera

Akuttpsykologi:
Asbjørn Kolseth

Samling V
Dag 9 og 10
12. og 13. september 2019, begge dager 9–17
Sted: Thon Storo

Traumebehandling:
Ingunn Holbæk og Irene Michalopoulos

Samling VI
Dag 11 og 12
Denne samlingen er utsatt jf. Korona-risiko for foreleserne
Opprinnelige datoer: 12. og 13. mars 2020, begge dager 9–17
NYE DATOER: 19. og 20. november 2020, begge dager 9–17
Sted: Thon Storo

Kognitiv individualterapi ved psykoser:
Douglas Turkington og Sara Tai

Litteratur
Litteraturlisten sendes direkte ut til kandidatene når opptaket er klart.

Kort om påmeldingsprosedyrer

IAP tar et standard forbehold om tider, forelesere og priser.

Søknaden anses ikke som bindende før søkeren har fått tilbud om plass – og har signert og returnert tilsendt avtale. Vi forutsetter at alle søkere er seriøse – og har lest IAP-avtalen i forkant, slik det også framgår av prosedyrene ved påmelding. Vi setter pris på om du opplyser om eventuelle forbehold i kommentarfeltet, så kan vi eventuelt følge opp dette underveis i prosessen.

Når du har lagt inn din påmelding via hjemmesiden, vil du få en automatisk bekreftelse på at påmeldingen er mottatt. Rundt påmeldingsfristen – eller når programmet er fulltegnet – vil du motta en tilsvarende melding med tilbud om plass, når faggruppen har fått gått gjennom søkerlisten. Ganske snart deretter vil du få en individuell e-post, vedlagt IAPs avtale til signatur og retur.

Når det nærmer seg programstart, vil du kunne forvente en henvendelse knyttet til den veiledningsgruppen du er plassert i, samt et velkomstbrev fra programkoordinator, som vil inneholde informasjon om kommende samlinger, hotell, litteratur og så videre.

Voksenpsykologi 2018–2020-programmet er tilpasset Psykologforeningens målbeskrivelser og følger kravene til ny spesialistordning.

Det forutsettes at deltakerne i hovedsak arbeider med voksne klienter i sin kliniske praksis, samt har fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen.

IAP gir 96 timer veiledning på voksenprogrammet. Dette er gruppeveiledning med fire kandidater i hver gruppe (unntaksvis tre). Sammensettingen av gruppene, med veileder, informeres det om på første samling. Det vil ikke bli satt opp veiledningstimer i flukt med første samling. Se Psykologforeningens sider om hvilke krav til veiledning som gjelder før de utsteder bevis for fullført spesialisering.

Pris
Vi opererer med fire semestre, selv om det siste semesteret bare har én samling.

Totalsum for kursene, som er på kr 34 500, deles på fire, noe som gir en semesterpris på kr 8 625.

Ny totalsum, program og veiledning inkludert, blir på kr 64 500 (i og med det ekstra semesteret med veiledning). Denne summen deles i fire faktureringer.

Faktura – pålydende kr 16 125 – sendes ut i september 2018, februar 2019, september 2019 og februar 2020.

Litteratur
Litteraturlisten sendes direkte ut til kandidatene når opptaket er klart.

Påmeldingen er åpen fra 24. januar. Påmeldingen holdes åpen til hele kullet er på plass, inkludert en passende reserveliste.