Neste frist for å søke IAPs fagutviklingsstipend er 15. oktober 2019.

IAP deler årlig ut fagutviklingsstipender til løfterike prosjekter.

Prosjekter som er kvalifisert for støtte, skal bidra til videreutvikling eller formidling av modeller og metoder som styret finner å høre naturlig inn under IAPs teoretiske og fagpolitiske plattform.

Prosjektene skal ha som mål å formidle fagutvikling videre til andre i form av artikler, bøker, kurs, film eller på nett. Det kan også gis støtte til utvikling av materiale til bruk i terapi, selvhjelp, undervisning eller annen relevant virksomhet. Gjennomførbarhet, relevans og mulig verdi for andre, enten disse er IAP-medlemmer, klienter, fagfolk eller allmennheten, blir tillagt stor vekt i tildelingen.

Les mer om IAPs fagutviklingsstipend her.