Sentrale tema er familiepsykologisk teori, forståelse og tilnærminger relatert til ulike klientgrupper og til spesifikke livsutfordringer.

Målet er å gi deltakerne forutsetninger for å arbeide i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis ved å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise og klientenes verdier og behov. Fordypningen gir kompetanse i utrednings- og endringsarbeid med familier og større systemer. Hvert kurs vil være både teori- og praksisorientert.

Aktuelle tema er

  • Parterapi
  • Familievold – problemstillinger og tilnærmingsmåter
  • Konfliktarbeid i familier og større systemer

Programmet går over tolv måneder og omfatter fire kurs (åtte dager) og 64 timer gruppeveiledning, samt egenstyrte arbeidsgrupper (åtte timer per semester), og er godkjent av Psykologforeningen.

Klikk her for mer informasjon og påmelding.