Programomtalen er nå oppdatert – med forelesere og datoer. Sissel Gran og Dimitrij Samoilow åpner det hele med sitt kurs i parterapi.

Det er ennå plasser igjen på IAPs første valgfrie program i familiepsykologi. To av IAPs knallsterke og inspirerende forelesere, Sissel Gran og Dimitrij Samoilow, åpner kursrekka med to hele dager med parterapi på agendaen 3. og 4. oktober.

Over nyttår er Bernadette Christensen på plass med et av sine spesialfelt, under tittelen Systemisk og familierettet arbeid med familier der barn lever med vold, rus eller andre belastninger’.

Kristoffer Whittaker tar hånd om vårsamlingen i april, under tittelen ‘Utvikling, opprettholdelse og bedring av psykiske vansker i et familieperspektiv’.  Mens IAP-veteranen Odd Arne Tjersland har Erlend Skar med seg på lag når han høsten 2020 runder av IAPs aller første valgfrie program i familiepsykologi med kurset ‘Konflikter i familier og større systemer’.

Merk at IAPs valgfrie familieprogram har klare betingelser for å få plass på programmet: Søkerne må ha gjennomført IAPs obligatoriske program innenfor enten familiepsykologi eller barne- og ungdomspsykologi. Eller på andre måter ha skaffet seg nødvendig kunnskapsbakgrunn i familieterapi og systemisk tenkning.

Merk søknadsfristen 1. september!

Velkommen med din søknad!