IAPs fagutviklingsstipend gir resultater.

"Den blanke tavlen. Tverrfaglig arbeid med barn og unge med somatiske symptomtilstander"

Nina Handelsby, Habiliteringstenesta for barn og unge, Haukeland universitetssykehus fikk i 2020 tildelt støtte fra IAPs fagutviklingsstipend til å utarbeide denne artikkelen som nå er publisert hos Tidsskrift for Norsk psykologforening. 
Artikkelen er skrevet i samarbeid med Irene Elgen, Spesialpoliklinikken, Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, Haukeland Universitetssykehus. 

Tverrfaglige konsultasjoner med barn og ungdom som har somatiske symptomtilstander er ofte krevende klinisk arbeid. Ved å aktivt bruke tavle og elementer fra familie- og samtaleterapi kan den tverrfaglige konsultasjonen i seg selv være en terapeutisk intervensjon.

Lenke til artikkelen publisert i Tidsskrift for Norsk psykologforening finner du her: "Den blanke tavlen."

Søknadsfrist for IAPs fagutviklingsstipend er 1. november 2021.

Viktig informasjon om digital deltagelse på IAPs samlinger og veiledning gjennom koronapandemien

07 oktober 2021

Det betyr at alle IAP-kurs nå krever fysisk oppmøte. Kandidater som ikke kan møte fysisk, må ta igjen samlingen senere.  Det kan unntaksvis arrangeres heldigitale kurs der alle deltar digitalt. Veiledning gjennomføres også i utgangspunktet med fysisk oppmøte, men veileder kan vurdere unntak (heldigital eller hybrid løsning) i egen veiledningsgruppe hvis det er særskilte grunner til det.

Til toppen