IAPs fagutviklingsstipend gir resultater.

"Den blanke tavlen. Tverrfaglig arbeid med barn og unge med somatiske symptomtilstander"

Nina Handelsby, Habiliteringstenesta for barn og unge, Haukeland universitetssykehus fikk i 2020 tildelt støtte fra IAPs fagutviklingsstipend til å utarbeide denne artikkelen som nå er publisert hos Tidsskrift for Norsk psykologforening. 
Artikkelen er skrevet i samarbeid med Irene Elgen, Spesialpoliklinikken, Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, Haukeland Universitetssykehus. 

Tverrfaglige konsultasjoner med barn og ungdom som har somatiske symptomtilstander er ofte krevende klinisk arbeid. Ved å aktivt bruke tavle og elementer fra familie- og samtaleterapi kan den tverrfaglige konsultasjonen i seg selv være en terapeutisk intervensjon.

Lenke til artikkelen publisert i Tidsskrift for Norsk psykologforening finner du her: "Den blanke tavlen."

Søknadsfrist for IAPs fagutviklingsstipend er 1. november 2021.

Til toppen