Etter IAPs årsmøte 6. juni 2020 består IAPs styre av Are Evang (leder), Lene Holum (nestleder og økonomiansvarlig), Vibeke Silseth, Kari Graver, Aina Frydenlund, Inger-Margrete Svendsen, Ragna Lundgaard, Beate Nordby Schwensen, samt brukerrepresentantene Adriane Violetta Strand Simon og Ina Larsson.

Nettredaktør, administrasjonskonsulent og styresekretær er Astri Vannebo.

Styrets ansvar

Styret har et overordnet ansvar for å påse at driften av IAP skjer i tråd med IAPs vedtekter og faglige plattform, og at IAP utvikler seg i takt med de krav og behov organisasjonen møter eksternt og internt.

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsberetning med revisorattestert årsregnskap, samt forslag til budsjett. Styret skal fremme forslag for årsmøtet og iverksette årsmøtets vedtak.