Her følger en oversikt over IAPs aktiviteter i 2020.

Årsoversikt 2020

For tid og sted for de ulike kursene innenfor programmene, se under hvert enkelt program.

Januar

Styremøte og styreseminar på Son Spa hotell fredag 31. januar og lørdag 1. mars.

Februar

Utviklingsarbeidet med ‘nye’ iapnett.no fortsetter. Implementering pågår.
Implementeringen fortsetter for IAPs nye grafiske profil.

Mars

Torsdag 19. mars inviteres det Agora i Litteraturhuset. Tema: Fag i forandring. Les mer: iap-agora.no

Styremøte torsdag 26. mars.

April

Mai

Juni

Årsmøte fredag 6. juni

Styremøte  – for avtroppende og påtroppende styremedlemmer – onsdag 10. juni

Juli

Ingen formalisert IAP-aktivitet.

August

Ingen formalisert IAP-aktivitet.

September

Møte i arbeidsutvalget onsdag 9. september

Oktober

Kurs i presentasjonsteknikk med Tove Skagestad onsdag 14. oktober.

Søknadsfrist for IAPs fagutviklingsstipend 15. oktober

Styremøte onsdag 28. oktober

November

Ingen formalisert IAP-aktivitet.

Desember

God jul 🙂