Her følger en oversikt over IAPs aktiviteter i 2019. For tid og sted for de ulike kursene innenfor programmene, se under hvert enkelt program.

Årsoversikt 2019

For tid og sted for de ulike kursene innenfor programmene, se under hvert enkelt program.

Januar

Styremøte og styreseminar på Son Spa hotell fredag 26. og lørdag 27. januar.
Utviklingsarbeidet med ‘nye’ iapnett.no fortsetter. Implementering pågår.
Implementeringen fortsetter for IAPs nye grafiske profil.

Februar

IAPs årlige fagkonferanse Agora åpner torsdag 28. februar. Da samles  IAPs medlemmer og kandidatmedlemmer på MESH.

Mars

Agora fortsetter. Fredag 1. mars inviteres det til åpent seminar på Nasjonalbiblioteket. Tema: Foreldreskap – hvor går grensen?

April

Styremøte mandag 29. april.

Mai

IAPs årsmøte avholdes fredag 10. mai på Litteraturhuset i Oslo.

Juni

Styremøte med sommeravslutning  – for avtroppende og påtroppende styremedlemmer – onsdag 12. juni.

Juli

Ingen formalisert IAP-aktivitet.

August

Styremøte mandag 19. august.

September

IAP Salong med Ole Jacob Madsen torsdag 12. september.

Oktober

Søknadsfrist for IAPs fagutviklingsstipend 15. oktober.
Kurs i presentasjonsteknikk med Tove Skagestad onsdag 16. oktober.
Styremøte torsdag 24. oktober.

November

Førjulstreff for faggruppene, styret og andre med verv i organisasjonen: Torsdag 28. november i Litteraturhuset. Kåseri ved Sissel Gran.

Desember

God jul 🙂