Her følger en oversikt over IAPs aktiviteter i 2020.

Årsoversikt 2020

For tid og sted for de ulike kursene innenfor programmene, se under hvert enkelt program.

Januar

Styremøte og styreseminar på Son Spa hotell fredag 31. januar og lørdag 1. mars.

Februar

Utviklingsarbeidet med ‘nye’ iapnett.no fortsetter. Implementering pågår.
Implementeringen fortsetter for IAPs nye grafiske profil.

Mars

Torsdag 19. mars inviteres det Agora i Litteraturhuset. Tema: Fag i forandring. Les mer: iap-agora.no

Styremøte torsdag 26. mars.

April

IAPs årsmøte avholdes fredag 24. april på Litteraturhuset i Oslo.

Mai

Juni

Styremøte med sommeravslutning  – for avtroppende og påtroppende styremedlemmer – tirsdag 2. juni.

Juli

Ingen formalisert IAP-aktivitet.

August

Program ikke fastsatt.

September

Program ikke fastsatt.

Oktober

Kurs i presentasjonsteknikk med Tove Skagestad onsdag 14. oktober.

Søknadsfrist for IAPs fagutviklingsstipend torsdag 15. oktober.

Øvrig program ikke fastsatt

November

Program ikke fastsatt.

Desember

God jul 🙂