Viktig informasjon om digital deltagelse på IAPs samlinger og veiledning

Under hele pandemien har IAP vært opptatt av å kunne tilby digitale alternativer til fysisk oppmøte for kandidater som blir forhindret fra å møte opp. NPF har strammet inn kravene for hva de vil godkjenne av digital deltagelse:

NFP er skeptisk til om læringsutbytte blir tilstrekkelig oppnådd ved hybride løsninger, og anbefaler ikke slike løsninger.

Som et unntak kan det godkjennes digital deltagelse for enkeltpersoner på fysiske kurs i en hybrid løsning når det foreligger særskilte koronarelaterte grunner til det. Psykologen må dokumentere hvorfor det ikke er mulig med fysisk deltagelse. Dette gjelder både kurs og veiledning. 

NPF godkjenner heldigitale kurs i spesialistutdanningen.

Dette gjelder inntil videre så lenge pandemien kan skape utfordringer med deltagelse på fysiske kurs og veiledningsgrupper, og inntil NPF kommer med justert informasjon.

Høsten 2021 forventes alle deltagere å delta fysisk på kursene. Hvis du har særskilte grunner som hindrer deg i å delta på på grunn av pandemien (karantene eller reisenekt fra arbeidsgiver), vil IAP likevel forsøke å finne digitale løsninger for deg. Det vil variere fra kurs til kurs hva som lar seg gjøre av digitale løsninger. Dette på grunn av ulike restriksjoner rundt videomateriale som brukes i undervisningen, type øvelser som er planlagt, og kursets innhold og form generelt.

I disse pandemirelaterte tilfellene trenger vi sykemelding eller skriftlig pålegg fra arbeidsgiver som reisenekt. Det vil for noen bli slik at man må ta igjen kurset ved senere anledning, slik som ved fravær generelt. Pandemien er uforutsigbar, så ta kontakt hvis noe av dette skulle gjelde deg, så skal IAP forsøke å få til så gode løsninger som mulig. 

 

Til toppen