Viktig informasjon om digital deltagelse på IAPs samlinger og veiledning gjennom koronapandemien

IAP følger retningslinjene fra myndighetene og fra Norsk psykologforening og gjennomfører ikke lenger hybride kurs. 

Det betyr at alle IAP-kurs nå krever fysisk oppmøte. Kandidater som ikke kan møte fysisk, må ta igjen samlingen senere. Det kan unntaksvis arrangeres heldigitale kurs der alle deltar digitalt. 

Veiledning gjennomføres også i utgangspunktet med fysisk oppmøte, men veileder kan vurdere unntak (heldigital eller hybrid løsning) i egen veiledningsgruppe hvis det er særskilte grunner til det. 

Til toppen