Endelig - IAPs brukermedvirkningsfilm er lansert!

Endelig - IAPs brukermedvirkningsfilm er lansert!

"Den vet best hvor skoen trykker, den som har den på."

IAP er så heldige å ha to dyktige og foretaksomme brukerrepresentanter i vårt vårt styre. Vi har laget en informasjonsfilm om brukermedvirkning. 

Se filmen

Vi ønsker at at alle IAPs kandidater skal ha kunnskap om hvordan man kan nyttiggjøre seg erfaringskompetanse på ulike nivåer. Derfor er IAPs to brukerrepresentanter Adriane Strand Simon og Ida Marie Fagerhøi (tidligere brukerrepresentant), samt nestleder Lene Holum godt i gang med filmopptak, profesjonelt ivaretatt av Arne Thoresen.

IAPs formidlingspris 2024

22 april 2024

Årets vinner av IAPs formidlingspris er: Hedvig Montgomery! I forbindelse med IAPs årsmøte 19. april 2024, ble årets formidlingspris høytidelig kunngjort av juryen. Juryen besto av Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs, og her er deres begrunnelse for tildelingen til årets vinner: 

Agoraseminar 7. mars, Litteraturhuset i Oslo

01 februar 2024

"Psykologisk teori - meningsfylde eller tynn suppe?"  Om hvordan meningsløshet og sammenheng forstås og håndteres i terapi. Skal det tåles eller bør det kureres? Hva henger egentlig sammen med hva?

Til toppen