Et lite tilbakeblikk på IAP Salong med Anne-Kristin Imenes 3. februar 2022

Et lite tilbakeblikk på IAP Salong med Anne-Kristin Imenes 3. februar 2022

I 2018 kom Anne-Kristin Imenes med sin bok "Allmennpsykologi", med støtte bl.a fra IAP sitt fagutviklingsstipend. 
Endelig var det tid for å invitere IAP sine medlemmer til å høre mer om boka og fagfeltet.

 

Anne-Kristin Imenes fortalte levende og engasjerende om sitt arbeid  med å tilpasse faget vårt til en kommunal setting. Når man jobber i en kommune, har man helt andre rammer enn i spesialisthelsetjenesten, og det påvirker fagutøvelsen.
Før denne boka kom, var det ikke skrevet mye om dette. Hvordan kan man se for seg en allmennpsykologisk praksis? Hvilke metoder har vi? Hvem er viktige samarbeidspartnere? Hvordan jobber vi sammen med andre yrkesgrupper? Dette er viktige problemstillinger. 
Imenes er opptatt av å etablere allmennpsykologi som et fagfelt, og har vært med på å stifte Norsk forening for allmennpsykologi. De skal ha sin første konferanse i juni 2022.

NESTE IAP SALONG ER 31.3.2022.

IAPs Formidlingspris 2022

03 mai 2022

Årets vinner av IAPs Formidlingspris 2022 er Torkil Berge! Juryen, bestående av Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs, utropte vinneren under IAPs årsmøte med denne nydelige talen:

Kunngjøring årsmøte IAP 29. april kl. 18.30 Litteraturhuset Oslo

28 mars 2022

IAPs årsmøte finner sted fredag 29. april kl. 17.30 på Litteraturhuset i Oslo, Amalie Skram-salen. Saker til årsmøtet må være sendt inn til styret v/styreleder Are Evang, innen fredag 18. mars.  Påmelding til årsmøtet sendes til iap@iapnett.no innen 21. april.

ALLIANSER.

28 mars 2022

ALLIANSER. Verdier, metoder og teori i behandlings- og miljøorientert arbeid med barn, unge og deres familier. Av Odd Arne Tjersland, Gunnar Engen, Ulf Jansen og Mari Todd Kvam.  Gyldendal forlag, 2022. En bokpresentasjon fra Odd Arne Tjersland.

Til toppen