IAP går til filmen!

IAP går til filmen!

"Hvordan bruke en bruker?"

IAP er så heldige å ha to dyktige og foretaksomme brukerrepresentanter i vårt vårt styre. Vi lager nå en informasjonsfilm om brukermedvirkning. Vi ønsker at at alle IAPs kandidater skal ha kunnskap om hvordan man kan nyttiggjøre seg erfaringskompetanse på ulike nivåer. Derfor er IAPs to brukerrepresentanter Adriane Strand Simon og Ida Marie Fagerhøi, samt nestleder Lene Holum godt i gang med filmopptak, profesjonelt ivaretatt av Arne Thoresen.

Endelig - IAPs brukermedvirkningsfilm er lansert!

25 april 2024

"Den vet best hvor skoen trykker, den som har den på." IAP er så heldige å ha to dyktige og foretaksomme brukerrepresentanter i vårt vårt styre. Vi har laget en informasjonsfilm om brukermedvirkning.

IAPs formidlingspris 2024

22 april 2024

Årets vinner av IAPs formidlingspris er: Hedvig Montgomery! I forbindelse med IAPs årsmøte 19. april 2024, ble årets formidlingspris høytidelig kunngjort av juryen. Juryen besto av Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs, og her er deres begrunnelse for tildelingen til årets vinner: 

Til toppen