IAP og vårens faktureringer

Ved utsettelse av kurs og samlinger – som p.t. i praksis er hovedregelen – forutsettes utsendte fakturaer å bli betalt på vanlig måte

IAP og vårens faktureringer

Utsatte kurs vil da allerede være betalt for – og  det vil ikke tilkomme ny fakturering for disse. Neste fakturering vil komme i september/oktober og dekke høstens oppsatte samlinger.

Til toppen