IAP og vårens faktureringer

Ved utsettelse av kurs og samlinger – som p.t. i praksis er hovedregelen – forutsettes utsendte fakturaer å bli betalt på vanlig måte

IAP og vårens faktureringer

Utsatte kurs vil da allerede være betalt for – og  det vil ikke tilkomme ny fakturering for disse. Neste fakturering vil komme i september/oktober og dekke høstens oppsatte samlinger.

Endelig - IAPs brukermedvirkningsfilm er lansert!

25 april 2024

"Den vet best hvor skoen trykker, den som har den på." IAP er så heldige å ha to dyktige og foretaksomme brukerrepresentanter i vårt vårt styre. Vi har laget en informasjonsfilm om brukermedvirkning.

IAPs formidlingspris 2024

22 april 2024

Årets vinner av IAPs formidlingspris er: Hedvig Montgomery! I forbindelse med IAPs årsmøte 19. april 2024, ble årets formidlingspris høytidelig kunngjort av juryen. Juryen besto av Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs, og her er deres begrunnelse for tildelingen til årets vinner: 

Til toppen