IAP Salong 20.10.2022

IAP Salong 20.10.2022

Til våre medlemmer og kandidatmedlemmer.

Vel møtt til IAP Salong i IAPs lokaler, Nordahl Brunsgate 22, Oslo.

Torsdag 20. oktober kl. 18.30

 

Sarah Abraham:
Egnethetsvurdering – hva har det med psykologi å gjøre?

Hva vi det si å være egnet til et yrke, og i hvilken grad bør egnethet vurderes allerede ved opptak til utdanningen?

Hva ligger i begrepet egnethet og hvordan bruker organisasjoner begrepet?

Hvordan rimer dette med vår IAP tenkning?


Sarah Abraham er spesialist i organisasjonspsykologi og har vært sentral i omlegging av metodene Politihøyskolen bruker for å vurdere egnethet til politihøgskolen.
I hennes 19 år i politiet har hun ledet politiets første Mangfoldsprosjekt i Politidirektoratet og deltok i det internasjonale EU prosjektet EDPOL (European Diversity in Policing). På Politihøgskolen har hun ledet prosjekter med mål om å øke antall søkere med etnisk minoritets bakgrunn, og i 2012 initierte og ledet prosessen som endret egnethetsvurdering til et Assessment senter.

 

VELKOMMEN!

 

Enkel servering. Påmelding innen 14 oktober.

Send en e-post til IAP på iap@iapnett.no

Agoraseminar 7. mars, Litteraturhuset i Oslo

01 februar 2024

"Psykologisk teori - meningsfylde eller tynn suppe?"  Om hvordan meningsløshet og sammenheng forstås og håndteres i terapi. Skal det tåles eller bør det kureres? Hva henger egentlig sammen med hva?

IAP Salong 25. januar 2024

24 januar 2024

Vel møtt til IAP Salong i IAPs lokaler i Nordahl Brunsgate 22, Oslo. Brita Bjørkelo: "Tilskuerbaserte intervensjoner mot seksuell trakassering på jobben."

Til toppen