IAP Salong 20.10.2022

IAP Salong 20.10.2022

Til våre medlemmer og kandidatmedlemmer.

Vel møtt til IAP Salong i IAPs lokaler, Nordahl Brunsgate 22, Oslo.

Torsdag 20. oktober kl. 18.30

 

Sarah Abraham:
Egnethetsvurdering – hva har det med psykologi å gjøre?

Hva vi det si å være egnet til et yrke, og i hvilken grad bør egnethet vurderes allerede ved opptak til utdanningen?

Hva ligger i begrepet egnethet og hvordan bruker organisasjoner begrepet?

Hvordan rimer dette med vår IAP tenkning?


Sarah Abraham er spesialist i organisasjonspsykologi og har vært sentral i omlegging av metodene Politihøyskolen bruker for å vurdere egnethet til politihøgskolen.
I hennes 19 år i politiet har hun ledet politiets første Mangfoldsprosjekt i Politidirektoratet og deltok i det internasjonale EU prosjektet EDPOL (European Diversity in Policing). På Politihøgskolen har hun ledet prosjekter med mål om å øke antall søkere med etnisk minoritets bakgrunn, og i 2012 initierte og ledet prosessen som endret egnethetsvurdering til et Assessment senter.

 

VELKOMMEN!

 

Enkel servering. Påmelding innen 14 oktober.

Send en e-post til IAP på iap@iapnett.no

IAPs Formidlingspris 2022

03 mai 2022

Årets vinner av IAPs Formidlingspris 2022 er Torkil Berge! Juryen, bestående av Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs, utropte vinneren under IAPs årsmøte med denne nydelige talen:

Kunngjøring årsmøte IAP 29. april kl. 18.30 Litteraturhuset Oslo

28 mars 2022

IAPs årsmøte finner sted fredag 29. april kl. 17.30 på Litteraturhuset i Oslo, Amalie Skram-salen. Saker til årsmøtet må være sendt inn til styret v/styreleder Are Evang, innen fredag 18. mars.  Påmelding til årsmøtet sendes til iap@iapnett.no innen 21. april.

Til toppen