IAP – status januar 2021

Ad smittervernhensyn og forsinkelser i ekspedering av oppgaver i IAP på starten av 2021

IAP – status januar 2021

Vi ønsker aller helst å ha fysisk oppmøte på kurs, men som situasjonen nå er så kjører vi heldigitale kurs. Så snart det er tilrådelig ønsker vi å åpne for fysiske kurs, men vil også legge til rette for at det er mulig å delta digitalt. Endelig beslutning om heldigitale kurs eller ikke tilstrebes å foreligge 3 uker før hvert kurs, men under rådende omstendigheter så kan det skje endringer på kortere varsel.

Agoraseminar 7. mars, Litteraturhuset i Oslo

01 februar 2024

"Psykologisk teori - meningsfylde eller tynn suppe?"  Om hvordan meningsløshet og sammenheng forstås og håndteres i terapi. Skal det tåles eller bør det kureres? Hva henger egentlig sammen med hva?

IAP Salong 25. januar 2024

24 januar 2024

Vel møtt til IAP Salong i IAPs lokaler i Nordahl Brunsgate 22, Oslo. Brita Bjørkelo: "Tilskuerbaserte intervensjoner mot seksuell trakassering på jobben."

Til toppen