IAP – status januar 2021

Ad smittervernhensyn og forsinkelser i ekspedering av oppgaver i IAP på starten av 2021

IAP – status januar 2021

Vi ønsker aller helst å ha fysisk oppmøte på kurs, men som situasjonen nå er så kjører vi heldigitale kurs. Så snart det er tilrådelig ønsker vi å åpne for fysiske kurs, men vil også legge til rette for at det er mulig å delta digitalt. Endelig beslutning om heldigitale kurs eller ikke tilstrebes å foreligge 3 uker før hvert kurs, men under rådende omstendigheter så kan det skje endringer på kortere varsel.

Til toppen