IAPs formidlingspris 2023

IAPs formidlingspris 2023

Årets vinner av IAPs formidlingspris er: Kim Edgar Karlsen!

I forbindelse med IAPs årsmøte 5. mai 2023, ble årets formidlingspris høytidelig kunngjort av juryen.
Juryen besto av Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs, og her er deres begrunnelse for tildelingen til årets vinner: 

Årets vinner er en utpreget tillitsvekkende person. Vi stoler på at denne personen faller ned på beina uansett hva han skal forsvare offentlig - så vel faglig som relasjonelt. Faktisk er vedkommende litt av samme type som Jens Stoltenberg, hvis vi skal skjele til et diplomatisk forbilde. Vi ser nærmest ikek for oss at vedkommende kan komme ordentlig i konflikt med noen. Og det er bra, for han har hatt og har viktige posisjoner og roller som lett kan lede inn i vansker. Blant annet var han mangeårig leder av psykisk helsevern, Voksenpsykiatrisk avdeling, Vinderen, hvor han var en del av lederteamet under omfattende omorganiseringer der for få år siden.

Mer spesifikt om vedkommendes virke som formilder, kan vi nevne særlig tre områder og roller som han har hatt og fortsatt har: 

1: Han underviser og veileder på Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og hos oss i IAP.

2: Han har engasjert seg i andre folks erfaringer med å være i formidlingsverdenen. Han har gjort inngående analyser av erfaringer og opplevelser til folk som har vært utsatt for massiv medieoppmerksomhet. Resultatet av dette ble en bok sammen med Fanny Duckert: I medienes søkelys. Eksponering, stress og mestring. I tillegg til atskillig formidling av temaet i mange kanaler, både nasjonalt og internasjonalt - inkludert fagartikler. 

Han har også publisert fagartikler og bokkapitler om andre temaer, som emosjonsfokusert terapi, sammen med fjorårets vinner av IAPs formidlingspris, Torkil Berge, og han har fast spalte i M24, der han kreativt formidler psykologi uten å miste substans. 
Han har i det hele tatt et bredt nedslagsfelt og publikum. En lynsjekk på Wikipedia avslørte at han også "har bakgrunn som frilansjournalist og fotballspiller". Det visste vi ikke!

3. For tiden er han aktuell som fagsjef for en svær organisasjon som er svært relevant for de fleste av oss her - selveste Norsk Psykologforening. Også her gjør han en glimrende jobb. Vi er glade for at han stadig er på ballen med treffende, lettfattelige, men grundige gjennomtenkte kommentarer og kronikker om effekt av psykoterapi og organisering av psykisk helsevern, for å nevne noe.

Og for de som ikke ennå har skjønt hvem det er, kan vi avsløre at han er veldig fin på håret - litt sånn Kennedy-sveis.

Den svært verdige vinneren av IAPs formidlingspris 2023 er: KIM EDGAR KARLSEN!

I likhet med de to foregående vinnerne, Guro Øiestad og Torkil Berge, får også Kim en skulptur laget av Marit Wiklund, en av Norges fremste billedhuggere. Blant flere verv, har hun vært formann i Norske billedhuggerforening, og hun har smykket ut Norge med flere store verker, som for eksempel en støtte av Edvard Grieg på Grev Wedels plass i Oslo, og Kong Olav 5 i Tromsø.

Denne skulpturen kikker fram og ut i verden - noe som passer for Kim!

GRATULERER!

Agoraseminar 7. mars, Litteraturhuset i Oslo

01 februar 2024

"Psykologisk teori - meningsfylde eller tynn suppe?"  Om hvordan meningsløshet og sammenheng forstås og håndteres i terapi. Skal det tåles eller bør det kureres? Hva henger egentlig sammen med hva?

IAP Salong 25. januar 2024

24 januar 2024

Vel møtt til IAP Salong i IAPs lokaler i Nordahl Brunsgate 22, Oslo. Brita Bjørkelo: "Tilskuerbaserte intervensjoner mot seksuell trakassering på jobben."

Til toppen