Kunngjøring årsmøte IAP 29. april kl. 18.30 Litteraturhuset Oslo

Kunngjøring årsmøte IAP 29. april kl. 18.30 Litteraturhuset Oslo

Til IAP-medlemmer og kandidatmedlemmer i IAPs fordypningsprogrammer.
Kunngjøring av årsmøtet 2022.

IAPs årsmøte og inspirasjonstreff finner sted fredag 29. april kl.18.30 på Litteraturhuset i Oslo, Amalie Skram-salen. Mingling fra kl. 18.00.
Etter årsmøtet blir det som vanlig servering, underholdning og hyggelig samvær med andre IAPere.

Saker til årsmøtet må være sendt inn til styret v/styreleder Are Evang:  are.evang@gmail.com innen fredag 18. mars.
Sakslisten, sakspapirer og årsberetningen sendes ut senere.

Det er gratis å delta, men av hensyn til bestilling av mat og drikke, ber vi om at påmelding til årsmøtet sendes til iap@iapnett.no innen 21. april.

IAPs årsmøteseminar finner sted fredag 29. april kl. 15 på Litteraturhuset i Oslo, Amalie Skram-salen før årsmøtet. På dette seminaret deltar faggruppeledere, faggruppemedlemmer og koordinatorer.

Påmelding til årsmøteseminaret sendes iap@iapnett.no innen 21. april. 

IAP Salong 26. september 2024

21 mai 2024

Vel møtt til IAP Salong i IAPs lokaler i Nordahl Brunsgate 22, Oslo. Kl. 18.30. Magnus Johan Engen: "Hvordan ser det psykologfaglige innholdet ut i et spesialisert tilbud for bipolare lidelser? Hvordan kombinere de standardiserte tiltakene med persontilpasset forståelse og behandling?."

Endelig - IAPs brukermedvirkningsfilm er lansert!

25 april 2024

"Den vet best hvor skoen trykker, den som har den på." IAP er så heldige å ha to dyktige og foretaksomme brukerrepresentanter i vårt vårt styre. Vi har laget en informasjonsfilm om brukermedvirkning.

IAPs formidlingspris 2024

22 april 2024

Årets vinner av IAPs formidlingspris er: Hedvig Montgomery! I forbindelse med IAPs årsmøte 19. april 2024, ble årets formidlingspris høytidelig kunngjort av juryen. Juryen besto av Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs, og her er deres begrunnelse for tildelingen til årets vinner: 

Til toppen