Kurs i presentasjonsteknikk 13. oktober 2021

Kursholder er Tove Skagestad, som lærer deg journalistiske grep og skuespillerteknikker for å få tilhørerne dit du vil!

 

 Kurs i presentasjonsteknikk 13. oktober 2021

En kraftfull presentasjon handler om en godt oppbygget tekst og et effektivt kroppsspråk. 93% av troverdigheten i det du sier, dreier seg om det du ikke sier – om de nonverbale signalene. Å nå ut på en troverdig og overbevisende måte, handler om effektiv bruk av så vel ordet som kroppsspråket.

Kurset holdes i IAPs lokaler i Nordahl Brunsgate 22 B, Oslo fra kl. 9 til kl. 15.30. Enkel lunsj. Egenandel kr. 1 000,-.

Det er ingen plasser ledig nå, men meld inn hvis du vil stå på venteliste: iap@iapnett.no

NB: Dette kurset er kun åpent for medlemmer og kandidatmedlemmer i IAP.

Viktig informasjon om digital deltagelse på IAPs samlinger og veiledning gjennom koronapandemien

07 oktober 2021

Det betyr at alle IAP-kurs nå krever fysisk oppmøte. Kandidater som ikke kan møte fysisk, må ta igjen samlingen senere.  Det kan unntaksvis arrangeres heldigitale kurs der alle deltar digitalt. Veiledning gjennomføres også i utgangspunktet med fysisk oppmøte, men veileder kan vurdere unntak (heldigital eller hybrid løsning) i egen veiledningsgruppe hvis det er særskilte grunner til det.

Til toppen