Nekrolog Per Eriksen (1945 - 2021)

Vår kjære venn og kollega, psykolog Per Eriksen, døde brått mandag 29.november, 76 år gammel. Med sin særegne lekenhet, kreativitet og intellektuelle nysgjerrighet etterlater han seg et stort savn både i familien og blant venner og kollegaer.

Etter oppvekstår i Bergen, kom Per til Universitetet i Oslo i 1966. Der traff han sin An-Magritt. Som psykologpar fikk de et godt og langt liv sammen – med to sønner, Espen og Ulrik, og flere barnebarn. Kombinasjonen som par i profesjon og par i kjærlighet mestret de to godt

Per arbeidet som psykolog i flere ulike sammenhenger, både som terapeut og som underviser. Familievernet som sto hans hjerte nærmest. Han ledet flere kontorer, men i sitt lange liv som psykolog var han først og fremst familieterapeut.

Over mange år var han også en skattet underviser for stadig nye kull av psykologistudenter ved Universitetet i Oslo. Han var også lærer og veileder for mange som senere spesialiserte seg i familiepsykologi. Denne nesten 40 år lange karrieren ble avsluttet først godt ute i pensjonsalderen. Per var en mester i dialogbasert undervisning. Mang en student vil minnes ham som en sterk og humørfylt inspirator. Han formidlet trygghet og åpenhet, og mange så han nok som modell for sitt arbeid med barn og familier.

Faglig tilhørighet og felleskap fant han selv ved Institutt for Aktiv Psykoterapi (IAP), et institutt som driver videreutdanning av psykologer. Det vokste fram av det faglige nettverket som Per var med å bygge opp som student. Han har vært leder av både IAP og Norsk Forening for Familieterapi (NFFT).

Det er ufattelig trist at denne varme og gode vennen har forlatt oss. Han var alltid så oppmerksom og tilstedeværende, en initiativtaker til hygge og – ikke minst – velsmakende samvær. Våre tanker går til An-Magritt, barna og barnebarna.

 

Kirsti Ramfjord Haaland, Hanne Haavind, Nora Sveaass og Odd Arne Tjersland

Viktig informasjon om digital deltagelse på IAPs samlinger og veiledning gjennom koronapandemien

07 oktober 2021

Det betyr at alle IAP-kurs nå krever fysisk oppmøte. Kandidater som ikke kan møte fysisk, må ta igjen samlingen senere.  Det kan unntaksvis arrangeres heldigitale kurs der alle deltar digitalt. Veiledning gjennomføres også i utgangspunktet med fysisk oppmøte, men veileder kan vurdere unntak (heldigital eller hybrid løsning) i egen veiledningsgruppe hvis det er særskilte grunner til det.

Til toppen