Psykologforeningen gjeninnfører krav til fysiske møter i veiledning

Psykologforeningen gjeninnfører krav til fysiske møter i veiledning

Unntakene vedrørende krav til fysiske møter i veiledning opphører fra 1. april 2022.

Utfyllende bestemmelser med kriterier for digital veiledning gjelder fra 1. april 2022. Det betyr at det første møtet mellom veileder og psykolog skal være fysisk møte, og at det avtales fysiske veiledningsmøter minst annenhver måned i veiledningsperioden slik det står i utfyllende bestemmelser. Dette betyr at det må startes med fysiske møter i løpet av mai 2022.

Gruppeveiledning via video godkjennes fortsatt som et unntak fra gjeldende regelverk. Gruppeveiledning skal skje i grupper på maksimalt fire deltagere, som alle må være psykologer. Det stilles samme krav som til individuell veiledning, slik at det første møtet mellom veileder og psykolog skal være et fysisk møte, og at det skal avtales fysiske veiledningsmøter minst annenhver måned i veiledningsperioden. Dette betyr at det må startes med fysiske møter i løpet av mai 2022.

Informasjon fra Psykologforeningen

 

IAP Salong 26. september 2024

21 mai 2024

Vel møtt til IAP Salong i IAPs lokaler i Nordahl Brunsgate 22, Oslo. Kl. 18.30. Magnus Johan Engen: "Hvordan ser det psykologfaglige innholdet ut i et spesialisert tilbud for bipolare lidelser? Hvordan kombinere de standardiserte tiltakene med persontilpasset forståelse og behandling?."

Endelig - IAPs brukermedvirkningsfilm er lansert!

25 april 2024

"Den vet best hvor skoen trykker, den som har den på." IAP er så heldige å ha to dyktige og foretaksomme brukerrepresentanter i vårt vårt styre. Vi har laget en informasjonsfilm om brukermedvirkning.

IAPs formidlingspris 2024

22 april 2024

Årets vinner av IAPs formidlingspris er: Hedvig Montgomery! I forbindelse med IAPs årsmøte 19. april 2024, ble årets formidlingspris høytidelig kunngjort av juryen. Juryen besto av Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs, og her er deres begrunnelse for tildelingen til årets vinner: 

Til toppen