Psykologforeningen gjeninnfører krav til fysiske møter i veiledning

Psykologforeningen gjeninnfører krav til fysiske møter i veiledning

Unntakene vedrørende krav til fysiske møter i veiledning opphører fra 1. april 2022.

Utfyllende bestemmelser med kriterier for digital veiledning gjelder fra 1. april 2022. Det betyr at det første møtet mellom veileder og psykolog skal være fysisk møte, og at det avtales fysiske veiledningsmøter minst annenhver måned i veiledningsperioden slik det står i utfyllende bestemmelser. Dette betyr at det må startes med fysiske møter i løpet av mai 2022.

Gruppeveiledning via video godkjennes fortsatt som et unntak fra gjeldende regelverk. Gruppeveiledning skal skje i grupper på maksimalt fire deltagere, som alle må være psykologer. Det stilles samme krav som til individuell veiledning, slik at det første møtet mellom veileder og psykolog skal være et fysisk møte, og at det skal avtales fysiske veiledningsmøter minst annenhver måned i veiledningsperioden. Dette betyr at det må startes med fysiske møter i løpet av mai 2022.

Informasjon fra Psykologforeningen

 

IAPs Formidlingspris 2022

03 mai 2022

Årets vinner av IAPs Formidlingspris 2022 er Torkil Berge! Juryen, bestående av Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs, utropte vinneren under IAPs årsmøte med denne nydelige talen:

Kunngjøring årsmøte IAP 29. april kl. 18.30 Litteraturhuset Oslo

28 mars 2022

IAPs årsmøte finner sted fredag 29. april kl. 17.30 på Litteraturhuset i Oslo, Amalie Skram-salen. Saker til årsmøtet må være sendt inn til styret v/styreleder Are Evang, innen fredag 18. mars.  Påmelding til årsmøtet sendes til iap@iapnett.no innen 21. april.

ALLIANSER.

28 mars 2022

ALLIANSER. Verdier, metoder og teori i behandlings- og miljøorientert arbeid med barn, unge og deres familier. Av Odd Arne Tjersland, Gunnar Engen, Ulf Jansen og Mari Todd Kvam.  Gyldendal forlag, 2022. En bokpresentasjon fra Odd Arne Tjersland.

Til toppen