Takk til to titaner i IAPs historie: Odd-Arne Tjersland og Per Eriksen

Faggruppa på barneprogrammet kunne endelig møtes fysisk og brukte anledningen til å takke av to titaner i IAPs historie. 

Per Eriksen og Odd-Arne Tjersland har holdt IAP-kurs sammen i flere år enn vi kan telle. De har bidratt med inspirasjon, lekenhet og familieterapi til generasjoner av barnespesialister. De kan ikke erstattes, bare hylles for sine bidrag når de nå ikke lenger skal holde familieturs på barneprogrammet.

IAP Salong 26. september 2024

21 mai 2024

Vel møtt til IAP Salong i IAPs lokaler i Nordahl Brunsgate 22, Oslo. Kl. 18.30. Magnus Johan Engen: "Hvordan ser det psykologfaglige innholdet ut i et spesialisert tilbud for bipolare lidelser? Hvordan kombinere de standardiserte tiltakene med persontilpasset forståelse og behandling?."

Endelig - IAPs brukermedvirkningsfilm er lansert!

25 april 2024

"Den vet best hvor skoen trykker, den som har den på." IAP er så heldige å ha to dyktige og foretaksomme brukerrepresentanter i vårt vårt styre. Vi har laget en informasjonsfilm om brukermedvirkning.

IAPs formidlingspris 2024

22 april 2024

Årets vinner av IAPs formidlingspris er: Hedvig Montgomery! I forbindelse med IAPs årsmøte 19. april 2024, ble årets formidlingspris høytidelig kunngjort av juryen. Juryen besto av Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs, og her er deres begrunnelse for tildelingen til årets vinner: 

Til toppen