Takk til to titaner i IAPs historie: Odd-Arne Tjersland og Per Eriksen

Faggruppa på barneprogrammet kunne endelig møtes fysisk og brukte anledningen til å takke av to titaner i IAPs historie. 

Per Eriksen og Odd-Arne Tjersland har holdt IAP-kurs sammen i flere år enn vi kan telle. De har bidratt med inspirasjon, lekenhet og familieterapi til generasjoner av barnespesialister. De kan ikke erstattes, bare hylles for sine bidrag når de nå ikke lenger skal holde familieturs på barneprogrammet.

Til toppen