Takk til to titaner i IAPs historie: Odd-Arne Tjersland og Per Eriksen

Faggruppa på barneprogrammet kunne endelig møtes fysisk og brukte anledningen til å takke av to titaner i IAPs historie. 

Per Eriksen og Odd-Arne Tjersland har holdt IAP-kurs sammen i flere år enn vi kan telle. De har bidratt med inspirasjon, lekenhet og familieterapi til generasjoner av barnespesialister. De kan ikke erstattes, bare hylles for sine bidrag når de nå ikke lenger skal holde familieturs på barneprogrammet.

Trivelig førjulsseminar 1. desember

08 desember 2022

I tradisjon tro, ønsket IAP å takk alle sine bidragsytere i året som har gått med et førjulsseminar på Litteraturhuset i Oslo.

Til toppen