IAP Familiepsykologi og systemisk psykologarbeid (obligatorisk)

Programmet har oppstart i Oslo 8., 9. og 10. januar 2024.
Programmet er fullt. Søker du nå, blir du satt på venteliste. 

Neste program etter dette ekstrakurset har planlagt oppstart i januar 2025.

Programmet er godkjent som et obligatorisk program i familiepsykologi.

Innholdet i programmet omfatter både sentrale familieterapeutiske tradisjoner, forståelse av familiedynamikk og kunnskap om systemisk orientert arbeid som strekker seg utover familien til andre involverte aktører. Samtidig har vi vært opptatt av at programmet skal bidra til kandidatenes personlige utvikling som psykolog.

Det er også utviklet et valgfritt program (tolv måneder) med programstart hver høst.

Aktuelle arbeidsplasser for dem som spesialiserer seg i familiepsykologi er stillinger innenfor psykisk helsevern for barn og unge, familievernkontorer, kommunale hjelpetjenester for barn- og unge, innenfor barnevern der hovedoppgaven er endringsarbeid i familier, samt innenfor rus- og avhengighetsbehandling.

Spesialiteten vil også kunne være relevant for psykologer i kommunehelsetjeneste for voksne, psykisk helsevern for voksne, PP-tjenesten og organisasjoner.

For at kandidaten kan delta på dette programmet forutsettes det at Norsk psykologforenings fellesprogram er fullført. Kandidaten er selv ansvarlig for å søke om dispensasjon ved en eventuell mindre overlapping mellom fellesprogrammet og IAPs fordypningsprogram.
Kandidat er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med de krav Norsk psykologforening stiller for godkjenning som spesialist. 

Informasjon fra Norsk psykologforening om krav om samtidighet og krav om veiledet praksis finner du her.
Informasjon fra Norske psykologforening om krav til veiledning finner du her.

Veiledning

I familieprogrammet skal kandidatene i programperioden ha 96 timer gruppeveiledning. Én veiledningstime er på tre kvarter. Gruppene består av inntil fire personer som møter veileder fire dager à åtte timer hvert halvår. Gruppene møtes i tillegg minst én gang uten veileder til selvstudier i semesteret. Veiledningen skal reflektere programmets undervisning og innhold på samlingene. Det er et viktig prinsipp med samtidighet når det gjelder fordypningspraksis.

Ved programmets slutt utsteder IAP et bevis der hele programmet og kursene beskrives. Det gis en attest for gjennomført veiledning, hvor det framgår hvor mange veiledningstimer man har hatt.

 

Til toppen