IAP Familiepsykologi og systemisk psykologarbeid

2023-2024

Koordinator

Ellisiv Thuve
E-post: ellisiv.thuve@baerum.kommune.no
Telefon: 416 96 617

Varighet

18 måneder

Påmeldingsfrist.

Dette programmet er fullt og igangsatt. 





 

 

Neste program

IAPs obligatoriske program i familiepsykologi 2025–2026, med oppstart i januar 2025. 
Programmet åpner for påmelding ca. et halvt år før oppstart. Dato for åpning for påmelding blir lagt ut i god tid på våre nettsider under gjeldene program.

Utdanningen er godkjent som fordypningsprogram for spesialiteten i familiepsykologi. Programmet går over fire semestre/18 måneder, og omfatter 6 kurs (12 dager) og 96 timer gruppeveiledning, samt egenstyrte arbeidsgrupper (8 timer per semester). 

Gruppeveiledningen vil foregå i grupper på fire psykologer, som treffes 12 dager i løpet av kursrekken. Det kreves opptak av familiesamtaler til bruk i videoveiledning. I tillegg møtes veiledningsgruppa tre dager, til egenstyrt arbeidsgruppe (kollokviedag) i løpet av programperioden. 

Vi anbefaler at man sjekker ut Psykologforeningens krav til praksis for denne spesialiteten, før påmelding.

Les også igjennom IAPs avtale, som blir sendt ut for signering nærmere programstart.

NB! Det er lange kursdager, fra kl. 08.30 til 16.30 alle dager. Det er ikke mulig å komme senere eller gå tidligere, da antall timer på programmet totalt er det Psykologforeningen krever for godkjent spesialitet. Ved fravær fra hele eller deler av kursdagen, må hele kursdagen tas på nytt, ved neste anledning. Vurder derfor om du har anledning til å delta før du melder deg på. 

Sentrale temaer

Familieterapi, familien som ressurs og verdisetter, overgangskriser gjennom livsløpet og ekstraordinære kriser. Et mål er å gi kompetanse i relasjonstenkning, med vekt på hvordan vår måte å tenke, føle og handle på kan forstås i lys av de samspill vi inngår i med andre. Utdanningen er særlig aktuell for psykologer på familiekontor, i førstelinjetjenesten og i psykisk helsevern for barn og unge, ungdomsteam og barnevern. Den kan også bidra med verdifulle perspektiver og kliniske arbeidsmåter innenfor psykisk helsevern for voksne, PP-tjenesten, ATV og organisasjonspsykologi. 

Aktuelle kurstema

 • Familieterapeutiske forståelseskart, terapeutisk stil og handlemåter i samtalen
 • Barnesentrert familieterapi
 • Triangulerte samtaler med barn
 • Familieorientert arbeid med utagerende og deprimerte ungdommer
 • Løsningsorienterte tilnærminger
 • Narrative tilnærminger
 • Familiekriser og ekstraordinære kriser
 • Parterapi
 • Familievold – problemstillinger og tilnærmingsmåter
 • Etnisitetsperspektivet i arbeid med familier
 • Konfliktarbeid i familier og større systemer

Kostnader

IAPs programavgift er kr 10 275 per semester. Utgifter til veiledning i gruppe, kr 8 400 per semester, kommer i tillegg, samt utgifter til reise og opphold. Samlet for kurs og veiledning blir dette fire faktureringer. Fakturaene sendes ut juni 2023 (kr 18 675), september/oktober 2023 (kr 18 675), januar/februar 2024 (kr 18 675) og september/oktober 2024 (kr 18 675). 

Kursprogram

Alle kursdager varer fra kl. 8.30–16.30. Det er ikke mulig å delta på deler av dager, da hele kurssekvensen er på totalt 96 timer, noe som er Norsk Psykologforenings krav til obligatorisk program. 

 

Samling 1

Tid: 6., 7. og 8. juni 2023  
Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo

Dag 1:
Introduksjonsdag
Forelesere: Hanne Netland Simonsen og Arve Bjelland Grov.

Dag 2 og 3:
Grunnleggende forståelse av familiepsykologisk behandling: terapeutisk stil og handlemåte i samtalene.
Forelesere: Erlend Skaar og Odd Arne Tjersland.

Samling 2

Tid: 14. og 15. september 2023 
Sted:
Hotell Scandic Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo

Parterapi; Narrative Therapy informed Relational Interviewing with conflicted couple relationships. 
Foreleser:
Stephen Madigan

 

Samling 3

Tid: 25.-26. januar 2024
Sted:
Hotell Scandic Solli. Parkveien 68, 0202 Oslo

Familieterapeutisk praksis: barneorienterte metoder og økt handlekraft hos foreldre. Arbeid med familier når en i familien er rammet av spiseforstyrrelser.
Forelesere: Sanne Svoren og Unni Kvalsvik

Samling 4

Tid: 18. og 19. april 2024
Sted:
Hotell Scandic Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo


Arbeid med ungdom med skadelig atferdsuttrykk. Reduksjon av risiko og etablering av utviklingsstøtte. En modell for multisystemisk endringsarbeid i familien og utvidede systemer rund ungdommen. 

Forelesere: Dagfinn Mørkrid Thøgersen og Bernadette Christensen

 

Samling 5

Tid: 3. og 4. september 2024
Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo

Dag 1:
Flerkulturelt familiearbeid og arbeid med minoriteter.
Forelesere: Trine Eikrem og Pia Aursand

Dag 2:
Systemisk arbeid med vold i familien - avdekking og håndtering når det er vold mellom foreldrene. 
Forelesere: Trine Eikrem og Pia Aursand



 

Samling 6

Tid: 11. og 12. desember 2024
Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo

Familieterapeutiske intervensjoner i arbeid med livsløpsutfordringer og kriser i familien. Et blikk på seg selv, i møte med andres kriser.
Terapeututvikling, veilederrollen og fokus på psykologspesialistens rolle. 
Foreleser: Gina Hægland og Erlend Skaar

Faglige spørsmål kan rettes til faggruppeleder Aina Frydenlund.
E-post: ainafryd@hotmail.com. Telefon: 404 546 40.

Spørsmål om samlingene kan rettes til koordinator: Ellisiv Thuve. 
E-post: ellisiv.thuve@baerum.kommune.no. Telefon: 416 96 617.

Spørsmål om påmeldinger og venteliste kan rettes til e-post: iap@iapnett.no eller administrasjonskonsulent Ann Kristin Godager. Telefon: 911 77 879.

Vi sender en kode til din mobil så du kan registrere en søknad

Send kode på nytt
Her kan du lese avtalen
Til toppen