IAP Organisasjonspsykologi (obligatorisk)

Åpen for registrering

Ingen programmer åpne for registering nå. Neste program starter høsten 2022. Send gjerne en e-post til iap@iapnett.no for en uforpliktende plass på interessentlista.

Programmet omfatter 160 timer kurs fordelt på åtte samlinger, femten timer veiledning i gruppe per semester – til sammen seksti timer gruppeveiledning i løpet av programmet.

Samlingene foregår sentralt i Oslo. Det forutsettes at deltakerne arbeider innenfor feltet organisasjonspsykologi. Programmet er primært rettet inn mot psykologer som ønsker å spesialisere seg i organisasjonspsykologi. Vi tar imidlertid også opp inntil ti deltakere med master eller hovedfag i psykologi.

Programmet går over to år, med oppstart på høsten annethvert år.

Det er 25 plasser på kullet.

Programmet sikter mot at deltakerne utvikler

 • sin egen personlige stil og autoritet som organisasjonspsykolog
 • ferdigheter rettet mot et bredt register av organisasjonspsykologiske problemstillinger
 • evne til å integrere kliniske, terapeutiske tilnærminger til arbeidet med organisasjoner
 • Kursinnhold

  • Grunnlaget for å virke som organisasjonspsykolog
  • Motivasjon, engasjement og sosial påvirkning
  • Organisasjonskultur, -klima og arbeidsmiljø
  • Organisasjonsutvikling og organisasjonslæring
  • Lederutvikling
  • Teameffektivitet og teamutvikling
  • Konfliktforståelse og konflikthåndtering
  • Bemanning, rekruttering og seleksjon
  • Kvalitetssikring og avslutning av oppdrag

  Spørsmål kan rettes til Henning Bang på e-post: henning.bang@psykologi.uio.no eller på telefon 90 83 55 22.

Til toppen