IAP Organisasjonspsykologi (obligatorisk)

IAP Organisasjonspsykologi 2024-2026 er åpen for påmelding.

Dette programmet er helt fullt. Søker du nå, blir du satt på venteliste. 

Det er ingen dokumenter som skal lastes opp i søknaden. Ha fakturaadresse klar før du søker. Du hører fra oss innen 14 dager etter innsendt søknad.

Programmet omfatter 160 timer kurs fordelt på åtte samlinger, femten timer veiledning i gruppe per semester – til sammen seksti timer gruppeveiledning i løpet av programmet.

Samlingene foregår sentralt i Oslo. Det forutsettes at deltakerne arbeider innenfor feltet organisasjonspsykologi. Programmet er primært rettet inn mot psykologer som ønsker å spesialisere seg i organisasjonspsykologi. 

For at kandidaten kan delta på dette programmet forutsettes det at Norsk psykologforenings fellesprogram er fullført. Kandidaten er selv ansvarlig for å søke om dispensasjon ved en eventuell mindre overlapping mellom fellesprogrammet og IAPs fordypningsprogram.
Kandidat er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med de krav Norsk psykologforening stiller for godkjenning som spesialist. 
Informasjon fra Norsk psykologforening om krav om samtidighet og veiledet praksis finner du her.
Informasjon fra Norsk psykologforening om krav til veiledning finner du her. 

Programmet går over to år, med oppstart på høsten annethvert år.

Det er 30 plasser på kullet som starter høsten 2024.

Programmet sikter mot at deltakerne utvikler

 • sin egen personlige stil og autoritet som organisasjonspsykolog
 • ferdigheter rettet mot et bredt register av organisasjonspsykologiske problemstillinger
 • evne til å integrere kliniske, terapeutiske tilnærminger til arbeidet med organisasjoner

 

 

 

 

 • Kursinnhold

  • Grunnlaget for å virke som organisasjonspsykolog
  • Motivasjon, engasjement og sosial påvirkning
  • Organisasjonskultur, -klima og arbeidsmiljø
  • Organisasjonsutvikling og organisasjonslæring
  • Lederutvikling
  • Teameffektivitet og teamutvikling
  • Konfliktforståelse og konflikthåndtering
  • Bemanning, rekruttering og seleksjon
  • Kvalitetssikring og avslutning av oppdrag

  Spørsmål kan rettes til Geir Kalstad på e-post: geir.kalstad@authentica.no eller på telefon 900 23 937.

Til toppen