IAP Organisasjonspsykologi (obligatorisk)

2020–2022

Koordinator

Navn: Henning Bang

E-post: henning.bang@psykologi.uio.no

Mobil: 908 35 522

Varighet

2 år

Neste program

Høsten 2022

Programmet sikter mot at deltakerne utvikler sin egen personlige stil og autoritet som organisasjonspsykolog og ferdigheter rettet mot et bredt register av organisasjonspsykologiske problemstillinger.

Kursene sikter mot å utvikle den enkeltes organisasjonspsykologiske forståelse og ferdigheter, og mot å kunne anvende disse ferdighetene over et bredt register av problemområder innenfor organisasjonspsykologien. Sentralt i både undervisningen og veiledningen vil være hvordan man kan utvikle individer, relasjoner, grupper og organisasjoner, slik at organisasjonene skaper bedre resultater, samtidig som at organisasjonens medlemmer trives og utvikler seg.

Det er Psykologforeningen som godkjenner kandidatene som spesialister etter endt spesialistløp (praksis, fordypningsprogram, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i Psykologforeningens krav til spesialistsøknaden, som betinger «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs».

Målgruppe

Psykologer som arbeider innenfor feltet organisasjonspsykologi. Det er 25 plasser på kullet. Psykologer som skal og kan bli spesialister i organisasjonspsykologi prioriteres. Det åpnes kun for mastere i psykologi om det er plasser. Dette vil ikke være avklart før påmeldingsfristen er gått ut, dvs. ca. 6 uker før oppstart.  Dette forutsetter at antall deltakere med master-/hovedfag i psykologi går opp i en veiledningsgruppe på fem (unntaksvis fire). Deltakerne forutsettes å ha pågående praksis på organisasjonspsykologifeltet, som er av en slik art at den godkjennes av Psykologforeningen som praksis til spesialiteten i organisasjonspsykologi. I tillegg må deltakeren ha fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen.

Kort om programmet

Stikkord om innholdet: Grunnlaget for å virke som organisasjonspsykolog. Motivasjon, engasjement og sosial påvirkning. Organisasjonskultur, organisasjonsklima og arbeidsmiljø. Lederutvikling. Teameffektivitet og teamutvikling. Konfliktforståelse og konflikthåndtering. Bemanning, rekruttering og seleksjon. Kvalitetssikring og avslutning av oppdrag.

Læringsmål

Programmet sikter mot at deltakerne utvikler sin egen personlige stil og autoritet som organisasjonspsykolog, ferdigheter rettet mot et bredt register av organisasjonspsykologiske problemstillinger – og evne til å integrere kliniske, terapeutiske tilnærminger til arbeidet med organisasjoner. Målet er at programmet skal bidra til kandidatenes personlige utvikling som psykolog.

Veiledningsgruppene

Veiledningen omfatter 64 timer gruppeveiledning, fordelt gjennom hele programperioden, og foregår i grupper på fem. Veiledningen vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker og praksiserfaringer fra arbeidslivet. For at både kandidaten selv og de andre i veiledningsgruppa skal få størst mulig utbytte av fordypningsprogrammet, er det viktig at deltakerne jobber med organisasjonsutvikling eller rådgivning på feltet. Veiledningsgruppene bestemmer selv tid og sted for sine møtedager – i samråd med sine veiledere. Veiledningsgrupper for mastere etter nærmere avtale, siden Psykologforeningen ikke godkjenner blandete veiledningsgrupper.

sagt om programmet

«God blanding av akademia og praksis.»
«Spot on, god overføringsverdi til jobbhverdag.»
«En arena for speil og refleksjon – selvinnsikt.»
«Henning er en superdyktig foreleser som det er lett å følge, og som virkelig engasjerer!»

Sitater fra evalueringer IAP Organisasjon 2018–2020 Samling 5

Omfang og antall plasser

 • 160 kurstimer / 8 samlinger / 20 kursdager
 • 64 timer gruppeveiledning fordelt gjennom hele programperioden
 • 25 studieplasser, hvorav opptil fem mastere
 • Psykologer prioriteres ved opptak

Priser

 • Totalkostnad kr 112 000
 • Pris per semester kr 28 000 (kurs og veiledning)
 • Pris per semester kurs kr 22 000
 • Pris per semester veiledning kr 6 000
 • Totalkostnaden faktureres over fire semestre:
  • September/oktober 2020 kr 28 000
  • Januar/februar 2021 kr 28 000
  • September/oktober 2021 kr 28 000
  • Januar/februar 2022 kr 28 000
 • Med forbehold om mulig justering av priser

Fakturainformasjon

 • Fakturaadresse er postadressen og må alltid angis.
 • IAP ønsker EHF, med angitt organisasjonsnummer.
 • Hvis faktura over e-post, må e-postadressen angis.
 • Fakturareferanse er ofte et ordrenummer. Referansen må være i tråd med hva fakturamottaket vil godkjenne.

Opptaksprosedyrer

 • Ved påmelding kommer det en automatisk bekreftelse på SMS om at påmeldingen er registrert, og at opptaket påbegynnes rundt påmeldingsfristen – eller når programmet går mot fulltegning.
 • Opptaket starter siden med en elektronisk godkjenning gjennom systemet. Med påfølgende automatisk melding med tilbud om plass. Her framkommer det også at IAP-avtalen etter hvert vil komme over e-post, til signering og retur til iap@iapnett.no
 • Etter noe tid kommer individuelle meldinger til hver enkelt søker, vedlagt IAP-avtalen til signering og retur.
 • Om programmet ikke er fulltegnet, holdes programmet åpent videre. Det opprettes i denne fasen også mulige reservelister.
 • Når kullet er etablert, sendes det en felles bekreftelse om at signert avtale er mottatt, og at det før oppstart vil komme et velkomstbrev fra kursledelsen.

Kursprogram

Oppstart første kursdag alle samlinger klokka 10.
På alle todagers samlinger er tidene 10–18 første dag og 9–16 andre dag.
For tredagers samlinger er tidene henholdsvis 10–18, 9–17 og 9–16.

Høsten 2020

Samling 1: Grunnlaget for å virke som organisasjonspsykolog

19.–21. oktober 2020
Sted: Grand hotell, Oslo

Dag 1 og 2 (19. og 20. oktober 2020)
Henning Bang (førsteamanuensis Psykologisk institutt, UiO) og  Morten Müller-Nilsen (konserndirektør Vy). Per A. Straumsheim (spesialrådgiver Psykologforeningen) deltar noen timer på tirsdag 20. oktober for å snakke om spesialistløpet:
Hva gjør en organisasjonspsykolog? Praksis, etikk, mine forutsetninger.
Dag 3 (21. oktober 2020)
Robert Myhre (advokat, DLA Piper):
Målspesifisering og behovsutredning – å vinne anbudskonkurranser.

Samling 2: Motivasjon, engasjement og sosial påvirkning

14.–15. desember 2020 
Heldigitalt over Zoom

Hallgeir Sjåstad, Ph. D psykologi og førstamanuensis ved NHH, Bergen:
Motivasjon, engasjement og sosial påvirkning

Våren 2021

Samling 3: Organisasjonskultur, organisasjonsklima og arbeidsmiljø 

Organisasjonskultur.
Dag 2 og 3 (16. og 17. februar)
Henrik Samuelberg (organisasjonspsykolog Samuelberg & co AB):
Arbeid med store grupper: Organisasjonsklima og arbeidsmiljø

Samling 4: Lederutvikling

26.–27. april 2021 
Sted: Gjennomføres på digital plattform (Zoom)

Dag 1 (26. april)
Henning Bang (førsteamanuensis, Psykologisk institutt, UiO): Hva kjennetegner godt lederskap?
Dag 2 (27. april)
Henning Bang (førsteamanuensis, Psykologisk institutt, UiO):  Hvordan kan vi som organisasjonspsykologer utvikle godt lederskap i organisasjoner?

Høsten 2021

Samling 5: Organisasjonsutvikling og organisasjonslæring

20.–22. september 2021
Sted
: Grand hotell, Oslo

Dag 1 (20. september)
Inger Stensaker (professor, Norges handelshøgskole i Bergen):
Organisasjonsendringer, 
Dag 2 og 3 (21.–22. september)
Espen Skorstad og Magnus Huth (organisasjonspsykologer):
Rekruttering og seleksjon.

Samling 6: Konflikthåndtering og psykososialt arbeidsmiljø

29.–30. november 2021
Sted: Grand hotell, Oslo

Ståle Einarsen (professor, Psykologisk fakultet, UiB), og Harald Pedersen (advokat, Arbeidsrettsadvokatene):
Konflikthåndtering og psykososialt arbeidsmiljø.

Våren 2022

Samling 7: Teamutvikling og teameffektivitet

7.–8. februar 2022
Sted: Grand hotell, Oslo

Henning Bang (førsteamanuensis, Psykologisk institutt, UiO) og Thomas Nesset Midelfart (organisasjonspsykolog Bang & Midelfart):
Teamutvikling og teameffektivitet.

Samling 8: Rekruttering og seleksjon, avslutning av oppdrag

13.–15. juni 2022
Sted: Grand hotell, Oslo

Dag 1 og 2 (13. og 14. juni)
Philip McArthur (Dr. Ed. D., Action Science):
Organisasjonslæring.

Dag 3 (15. juni)
Henning Bang (førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO):
Avslutning av oppdrag og avslutning av programmet.

Med forbehold om endringer.

Ved faglige spørsmål, kontakt programansvarlig og koordinator Henning Bang.
E-post: henning.bang@psykologi.no. Mobil: 90 83 55 22.

Ved spørsmål om opptak, reservelister, fakturainformasjon eller kursbevis, kontakt administrasjonskonsulent Ann Kristin Godager. E-post: iap@iapnett.no. Mobil: 91 17 78 79.

Til toppen