IAP Organisasjonspsykologi (obligatorisk)

2022–2024

Koordinator

Navn: Henning Bang

E-post: henning.bang@psykologi.uio.no

Mobil: 908 35 522

Varighet

2 år

Søknadsfrist:

Det er løpende opptak til dette programmet.
10.01.2021: Dette programmet er helt fullt. 
Hvis du ønsker å stå på reservelisten, send en e-post til iap@iapnett.no

 

Neste program

Høsten 2024

Programmet sikter mot at deltakerne utvikler sin egen personlige stil og autoritet som organisasjonspsykolog og ferdigheter rettet mot et bredt register av organisasjonspsykologiske problemstillinger.

Kursene sikter mot å utvikle den enkeltes organisasjonspsykologiske forståelse og ferdigheter, og mot å kunne anvende disse ferdighetene over et bredt register av problemområder innenfor organisasjonspsykologien. Sentralt i både undervisningen og veiledningen vil være hvordan man kan utvikle individer, relasjoner, grupper og organisasjoner, slik at organisasjonene skaper bedre resultater, samtidig som at organisasjonens medlemmer trives og utvikler seg.

Det er Psykologforeningen som godkjenner kandidatene som spesialister etter endt spesialistløp (praksis, fordypningsprogram, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i Psykologforeningens krav til spesialistsøknaden, som betinger «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs».

Målgruppe

Psykologer som arbeider innenfor feltet organisasjonspsykologi. Det er 25 plasser på kullet. Psykologer som skal og kan bli spesialister i organisasjonspsykologi prioriteres. Deltakerne forutsettes å ha pågående praksis på organisasjonspsykologifeltet, som er av en slik art at den godkjennes av Psykologforeningen som praksis til spesialiteten i organisasjonspsykologi. I tillegg må deltakeren ha fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen.

Kort om programmet

Stikkord om innholdet: Grunnlaget for å virke som organisasjonspsykolog. Motivasjon, engasjement og sosial påvirkning. Organisasjonskultur, organisasjonsklima og arbeidsmiljø. Lederutvikling. Teameffektivitet og teamutvikling. Konfliktforståelse og konflikthåndtering. Bemanning, rekruttering og seleksjon. Kvalitetssikring og avslutning av oppdrag.

Læringsmål

Programmet sikter mot at deltakerne utvikler sin egen personlige stil og autoritet som organisasjonspsykolog, ferdigheter rettet mot et bredt register av organisasjonspsykologiske problemstillinger – og evne til å integrere kliniske, terapeutiske tilnærminger til arbeidet med organisasjoner. Målet er at programmet skal bidra til kandidatenes personlige utvikling som psykolog.

Veiledningsgruppene

Veiledningen omfatter 64 timer gruppeveiledning, fordelt gjennom hele programperioden, og foregår i grupper på fem. Veiledningen vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker og praksiserfaringer fra arbeidslivet. For at både kandidaten selv og de andre i veiledningsgruppa skal få størst mulig utbytte av fordypningsprogrammet, er det viktig at deltakerne jobber med organisasjonsutvikling eller rådgivning på feltet. Veiledningsgruppene bestemmer selv tid og sted for sine møtedager i samråd med sine veiledere. 

sagt om programmet

«God blanding av akademia og praksis.»
«Spot on, god overføringsverdi til jobbhverdag.»
«En arena for speil og refleksjon – selvinnsikt.»
«Henning er en superdyktig foreleser som det er lett å følge, og som virkelig engasjerer!»

Sitater fra evalueringer IAP Organisasjon 2018–2020 Samling 5

Omfang og antall plasser

 • 160 kurstimer / 8 samlinger / 20 kursdager
 • 64 timer gruppeveiledning fordelt gjennom hele programperioden
 • 25 studieplasser

Priser

 • Totalkostnad kr 122 000
 • Pris per semester kr 30 500 (kurs og veiledning)
 • Pris per semester kurs kr 23 500
 • Pris per semester veiledning kr 7 000
 • Totalkostnaden faktureres over fire semestre:
  • September/oktober 2022 kr 30 500
  • Januar/februar 2023 kr 30 500
  • September/oktober 2023 kr 30 500
  • Januar/februar 2024 kr 30 500
 • Med forbehold om mulig justering av priser.

Fakturainformasjon

 • Fakturaadresse er postadressen og må alltid angis.
 • IAP ønsker EHF, med angitt organisasjonsnummer.
 • Hvis faktura over e-post, må e-postadressen angis.
 • Fakturareferanse er ofte et ordrenummer. Referansen må være i tråd med hva fakturamottaket vil godkjenne.

Opptaksprosedyrer

Organisasjonsprogrammet har fortløpende opptak inntil programmet er fullt. Søknaden anses ikke som bindende før søkeren har fått tilbudt plass og har signert og returnert avtalen.

Når programmet er fullt, opprettes en reserveliste for de som er interessert i å bli kontaktet hvis det skulle bli frafall av kandidater. 

 

Kursprogram

Oppstart første kursdag alle samlinger kl. 10.
På alle todagers samlinger er tidene kl. 10–18 første dag og kl.  9–16 andre dag.
For tredagers samlinger er tidene henholdsvis kl. 10–18, kl. 9–17 og kl. 9–16.

Programmet oppdateres med datoer og forelesere. 

Høsten 2022

Samling 1: Grunnlaget for å virke som organisasjonspsykolog

17., 18. og 19. oktober 2022
Sted: Grand hotell, Oslo

Dag 1 og 2 
Hva gjør en organisasjonspsykolog? Praksis, etikk, mine forutsetninger.
Dag 3 
Målspesifisering og behovsutredning – å vinne anbudskonkurranser.

Samling 2: Motivasjon, engasjement og sosial påvirkning

12., 13. og 14. desember 2022
Sted: Grand hotell

Motivasjon, engasjement og sosial påvirkning.

Våren 2023

Samling 3: Organisasjonskultur, organisasjonsklima og arbeidsmiljø 

6., 7. og 8. februar 2023
Sted:
Grand hotell

Organisasjonskultur.
Arbeid med store grupper: Organisasjonsklima og arbeidsmiljø

Samling 4: Lederutvikling og lederveiledning

24.-25. (26) april 2023
Sted: Grand hotell

Hva kjennetegner godt lederskap?
Hvordan kan vi som organisasjonspsykologer utvikle godt lederskap i organisasjoner?

Høsten 2023

Samling 5: Organisasjonslæring

11.-12. september 2023
Sted
: Grand hotell, Oslo


Organisasjonsendringer, 

Rekruttering og seleksjon.

Samling 6: Konflikthåndtering og psykososialt arbeidsmiljø

4.-5. desember 2023
Sted: Grand hotell, Oslo


Konflikthåndtering og psykososialt arbeidsmiljø.

Våren 2024

Samling 7: Teamutvikling og teameffektivitet

5.-6. februar 2024
Sted: Grand hotell, Oslo


Teamutvikling og teameffektivitet.

Samling 8: Rekruttering og seleksjon, avslutning av oppdrag

10., 11. og 12. juni 2024
Sted: Grand hotell, Oslo

Avslutning av oppdrag og avslutning av programmet.

 

Ved faglige spørsmål, kontakt programansvarlig og koordinator Henning Bang.
E-post: henning.bang@psykologi.no. Mobil: 90 83 55 22.

Ved spørsmål om opptak, reservelister, fakturainformasjon eller kursbevis, kontakt administrasjonskonsulent Ann Kristin Godager. E-post: iap@iapnett.no. Mobil: 91 17 78 79.

Til toppen