IAP Organisasjonspsykologi (obligatorisk)

2022–2024

Koordinator

Navn: Henning Bang

E-post: henning.bang@psykologi.uio.no

Mobil: 908 35 522

Varighet

2 år

Søknadsfrist:

Det er løpende opptak til dette programmet.
10.01.2021: Dette programmet er helt fullt. 

Neste program

Neste program har planlagt oppstart høsten 2024.
Programmet åpner for påmelding 3. april kl. 09.30.

Kursene sikter mot å utvikle den enkeltes organisasjonspsykologiske forståelse og ferdigheter, og mot å kunne anvende disse ferdighetene over et bredt register av problemområder innenfor organisasjonspsykologien. Sentralt i både undervisningen og veiledningen vil være hvordan man kan utvikle individer, relasjoner, grupper og organisasjoner, slik at organisasjonene skaper bedre resultater, samtidig som at organisasjonens medlemmer trives og utvikler seg.

Det er Norsk psykologforening (NPF) som godkjenner kandidatene som spesialister etter endt spesialistløp (praksis, fordypningsprogram, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i Psykologforeningens krav til spesialistsøknaden, som betinger «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs».

Målgruppe

Psykologer som arbeider innenfor feltet organisasjonspsykologi, og som ønsker å spesialisere seg i organisasjonspsykologi. Deltakerne forutsettes å ha pågående praksis på organisasjonspsykologifeltet, som er av en slik art at den godkjennes av Norsk psykologforeningen som praksis til spesialiteten i organisasjonspsykologi. I tillegg må deltakeren ha fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen.
Hvis du lurer på om praksisen du har på arbeidsplassen din blir godkjent til spesialiteten i organisasjonspsykologi, må du kontakte Psykologforeningen for å avklare dette, så vi vet om praksisen din blir godkjent eller ei.

Kort om programmet

Stikkord om innholdet: Grunnlaget for å virke som organisasjonspsykolog. Motivasjon, engasjement og sosial påvirkning. Organisasjonskultur, organisasjonsklima og arbeidsmiljø. Lederutvikling. Teameffektivitet og teamutvikling. Konfliktforståelse og konflikthåndtering. Bemanning, rekruttering og seleksjon. Kvalitetssikring og avslutning av oppdrag.

Læringsmål

Programmet sikter mot at deltakerne utvikler sin egen personlige stil og autoritet som organisasjonspsykolog, ferdigheter rettet mot et bredt register av organisasjonspsykologiske problemstillinger – og evne til å integrere psykoterapeutiske tilnærminger til arbeidet med organisasjoner. Målet er at programmet skal bidra til kandidatenes faglige og personlige utvikling som psykolog.

Veiledningsgruppene

Veiledningen omfatter 64 timer gruppeveiledning, fordelt gjennom hele programperioden, og foregår i grupper på fem + veileder. Veiledningen vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker og praksiserfaringer fra arbeidslivet. For at både kandidaten selv og de andre i veiledningsgruppa skal få størst mulig utbytte av fordypningsprogrammet, er det viktig at deltakerne jobber med organisasjonspsykologi eller rådgivning på feltet. Veiledningsgruppene bestemmer selv tid og sted for sine møtedager i samråd med sine veiledere. 

Veiledere på programmet:
Sara Aarseth, Moment AS
Inger Djupkås, NRK
Geir Kalstad, Authentica
Inger-Margrete Svendsen, LOV
Henning Bang, Psykologisk institutt, UiO

sagt om programmet

«Lært mer om endringer i organisasjoner, rekruttering, teamutvikling og godt lederskap. Trygghet i lederrollen.»
«Inspirerende forelesere, relevante tema, konkrete verktøy og muligheten til refleksjon over egen utfordringer. Jeg vil også trekke frem den gode stemningen vi hadde når vi møttes som gruppe.»
«Bredde, dyktige forelesere, god gruppe.»
«Det er spesielt nyttig at programmet tar for seg et bredt spekter av organisasjonsoppgaver, og at det brukes mye tid i plenum til å drøfte og dele erfaringer rundt de ulike temaene som presenteres»

Sitater fra evalueringer IAP Organisasjon 2020–2022 

Omfang og antall plasser

 • 160 kurstimer / 8 samlinger / 20 kursdager
 • 64 timer gruppeveiledning fordelt gjennom hele programperioden
 • 25 studieplasser

Priser

 • Totalkostnad kr 122 000
 • Pris per semester kr 30 500 (kurs og veiledning)
 • Pris per semester kurs kr 23 500
 • Pris per semester veiledning kr 7 000
 • Totalkostnaden faktureres over fire semestre:
  • September/oktober 2022 kr 30 500
  • Januar/februar 2023 kr 30 500
  • September/oktober 2023 kr 30 500
  • Januar/februar 2024 kr 30 500
 • Med forbehold om mulig justering av priser.

Fakturainformasjon

 • Fakturaadresse er postadressen og må alltid angis.
 • IAP ønsker EHF, med angitt organisasjonsnummer.
 • Hvis faktura over e-post, må e-postadressen angis.
 • Fakturareferanse er ofte et ordrenummer. Referansen må være i tråd med hva fakturamottaket vil godkjenne.

Opptaksprosedyrer

Organisasjonsprogrammet har fortløpende opptak inntil programmet er fullt. Søknaden anses ikke som bindende før søkeren har fått tilbudt plass og har signert og returnert avtalen.

Når programmet er fullt, opprettes en reserveliste for de som er interessert i å bli kontaktet hvis det skulle bli frafall av kandidater. 

 

Kursprogram

Oppstart første kursdag alle samlinger kl. 10.
På alle todagers samlinger er tidene kl. 10–18 første dag og kl.  9–16 andre dag.
For tredagers samlinger er tidene henholdsvis kl. 10–18, kl. 9–17 og kl. 9–16.

Med forbehold om endringer. 

Høsten 2022

Samling 1: Grunnlaget for å virke som organisasjonspsykolog

17., 18. og 19. oktober 2022
Sted: Grand hotell, Oslo

Dag 1 og 2 
Forelesere: Henning Bang (førsteamanuensis Psykologisk institutt UiO), Sara Aarseth (org. psykolog Moment) og Per A. Straumsheim (spesialrådgiver Norsk psykologforening).
Hva gjør en organisasjonspsykolog? Praksis, etikk, mine forutsetninger.

Dag 3 
Foreleser: Robert Myhre (advokat, DLA Piper).
Målspesifisering og behovsutredning – å vinne anbudskonkurranser.

Samling 2: Motivasjon, sosial påvirkning og organisasjonsendringer

12., 13. og 14. desember 2022
Sted: Grand hotell

Dag 1 og 2:
Foreleser: Hallgeir Sjåstad (førsteamanuensis NHH, psykolog).
Sosial påvirkning og "dulting"

Dag 3: 
Foreleser: Inger Stensaker (professor NHH).
Organisasjonsendringer

Våren 2023

Samling 3: Organisasjonskultur, organisasjonsklima og arbeidsmiljø 

6., 7. og 8. februar 2023. (7. og 8. februar 2023 utsatt til 15. og 16. april 2024)
Sted:
Grand hotell

Dag 1
Foreleser: Henning Bang (førsteamanuensis Psykologisk institutt UiO).
Organisasjonskultur.

Dag 2 og 3 (Utsatt til 15. og 16. april 2024)
Foreleser: Henrik Samuelberg (org. psykolog Samuelberg & co AB).
Arbeid med store grupper: Organisasjonsklima og arbeidsmiljø.

Samling 4: Lederutvikling og lederveiledning

24.-25. april 2023
Sted: Grand hotell

Forelesere: Henning Bang (Førsteamanuensis Psykologisk institutt UiO) og Marianne Torsnes (spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi).

Høsten 2023

Samling 5: Organisasjonslæring

11.-12. september 2023
Sted
: Grand hotell, Oslo

Foreleser: Philip McArthur (Dr. Ed. D., Action Science).

Samling 6: Konflikthåndtering og psykososialt arbeidsmiljø

4.-5. desember 2023
Sted: Grand hotell, Oslo

Forelesere: Ståle Einarsen (professor, Psykologisk fakultet UiB) og Harald Pedersen (advokat, Arbeidsrettsadvokatene).

Våren 2024

Samling 7: Teamutvikling og teameffektivitet

5.-6. februar 2024
Sted: Grand hotell, Oslo

Forelesere: Henning Bang (førsteamanuensis Psykologisk institutt, UiO) og Thomas Nesset Midelfart (org. psykolog Bang & Midelfart).

Fortsettelse samling 3: Organisasjonsklima og arbeidsmiljø 

15. og 16. april 2024
Sted: Grand Hotell, Oslo

(Utsatt fra 7. og 8. februar 2023)
Foreleser: Henrik Samuelberg (org. psykolog Samuelberg & co AB).
Arbeid med store grupper: Organisasjonsklima og arbeidsmiljø.

Samling 8: Rekruttering og seleksjon, avslutning av oppdrag

10., 11. og 12. juni 2024
Sted: Grand hotell, Oslo

Dag 1 og 2
Foreleser: Ørjan Rasmussen (Org. psykolog Sweco).
Rekruttering og seleksjon.

Dag 3
Forelesere: Henning Bang (førsteamanuensis Psykologisk institutt, UiO) og Per A. Straumsheim (Spesialrådgiver, Norsk psykologforening). 
Avslutning av oppdrag og avslutning av program.

 

Ved faglige spørsmål, kontakt programansvarlig og koordinator Henning Bang.
E-post: henning.bang@psykologi.no. Mobil: 90 83 55 22.

Ved spørsmål om opptak, reservelister, fakturainformasjon eller kursbevis, kontakt administrasjonskonsulent Ann Kristin Godager. E-post: iap@iapnett.no. Mobil: 91 17 78 79.

Til toppen