IAP Organisasjonspsykologi (obligatorisk)

2024–2026

Faggruppeleder og koordinator

Navn: Geir Kalstad

E-post: geir.kalstad@authentica.no

Mobil: 900 23 937

Varighet

Fire semestre.
Oppstart: høst 2024
Avslutning: Vår 2026

Påmelding

Dette programmet er helt fullt. Søker du nå, blir du satt på venteliste.

Du vil høre fra oss inn 14 dager etter innsendt søknad.

Neste program

Neste program har planlagt oppstart høsten 2026.

Kursene sikter mot å utvikle den enkeltes organisasjonspsykologiske forståelse og ferdigheter, og mot å kunne anvende disse ferdighetene over et bredt register av problemområder innenfor organisasjonspsykologien. Sentralt i både undervisningen og veiledningen vil være hvordan man kan utvikle individer, relasjoner, grupper og organisasjoner, slik at organisasjonene skaper bedre resultater, samtidig som at organisasjonens medlemmer trives og utvikler seg.

Det er Norsk psykologforening (NPF) som godkjenner kandidatene som spesialister etter endt spesialistløp (praksis, fordypningsprogram, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i Psykologforeningens krav til spesialistsøknaden, som betinger «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs».

Målgruppe

Psykologer som arbeider innenfor feltet organisasjonspsykologi, og som ønsker å spesialisere seg i organisasjonspsykologi. Deltakerne forutsettes å ha pågående praksis på organisasjonspsykologifeltet, som er av en slik art at den godkjennes av Norsk psykologforeningen som praksis til spesialiteten i organisasjonspsykologi. I tillegg må deltakeren ha fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen.
Hvis du lurer på om praksisen du har på arbeidsplassen din blir godkjent til spesialiteten i organisasjonspsykologi, må du kontakte Psykologforeningen for å avklare dette, så vi vet om praksisen din blir godkjent eller ei.

Kort om programmet

Stikkord om innholdet: Grunnlaget for å virke som organisasjonspsykolog. Arbeidsmiljø, motivasjon, engasjement og sosial påvirkning. Organisasjonskultur og organisasjonsendringer. Lederutvikling og lederveiledning. Organisasjonsutvikling. Konflikthåndtering. Teamutvikling og teameffektivitet. Rekruttering, seleksjon og avslutning av oppdrag.

Læringsmål

Programmet sikter mot at deltakerne utvikler sin egen personlige stil og autoritet som organisasjonspsykolog, ferdigheter rettet mot et bredt register av organisasjonspsykologiske problemstillinger – og evne til å integrere psykoterapeutiske tilnærminger til arbeidet med organisasjoner. Målet er at programmet skal bidra både til kandidatenes faglige og personlige utvikling som psykolog.

Veiledningsgruppene

Veiledningen omfatter 64 timer gruppeveiledning, fordelt gjennom hele programperioden, og foregår i grupper på fem personer + veileder. Veiledningen vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker og praksiserfaringer fra arbeidslivet. For at både kandidaten selv og de andre i veiledningsgruppa skal få størst mulig utbytte av fordypningsprogrammet, er det viktig at deltakerne jobber med organisasjonspsykologi eller rådgivning på feltet. Veiledningsgruppene bestemmer selv tid og sted for sine møtedager i samråd med sine veiledere. 

Veiledere på programmet:
Sara Aarseth, Moment AS
Inger Djupkås, NRK
Geir Kalstad, Authentica
Inger-Margrete Svendsen, LOV
Henning Bang, Psykologisk institutt, UiO

sagt om programmet

«Lært mer om endringer i organisasjoner, rekruttering, teamutvikling og godt lederskap. Trygghet i lederrollen.»
«Inspirerende forelesere, relevante tema, konkrete verktøy og muligheten til refleksjon over egen utfordringer. Jeg vil også trekke frem den gode stemningen vi hadde når vi møttes som gruppe.»
«Bredde, dyktige forelesere, god gruppe.»
«Det er spesielt nyttig at programmet tar for seg et bredt spekter av organisasjonsoppgaver, og at det brukes mye tid i plenum til å drøfte og dele erfaringer rundt de ulike temaene som presenteres»
"Også nyttig at det er solide forelesere som illustrer hvor og hvordan en organisasjonspsykolog kan jobbe."

Sitater fra evalueringer IAP Organisasjon 2020–2022 

Omfang og antall plasser

 • 160 kurstimer / 8 samlinger / 20 kursdager
 • 64 timer gruppeveiledning fordelt gjennom hele programperioden
 • 30 studieplasser

Priser

 • Totalkostnad kr 124 400
 • Pris per semester kr 31 100 (kurs og veiledning)
 • Pris per semester kurs kr 23 500
 • Pris per semester veiledning kr 7 600
 • Totalkostnaden faktureres over fire semestre:
  • September/oktober 2024 kr 31 100
  • Januar/februar 2025 kr 31 100
  • September/oktober 2025 kr 31 100
  • Januar/februar 2026 kr 31 100

Fakturainformasjon

 • IAP ønsker EHF, med angitt organisasjonsnummer.
 • Fakturaadresse er postadressen og må alltid angis.
 • Hvis faktura over e-post, må e-postadressen angis.
 • Fakturareferanse er ofte et ordrenummer. Referansen må være i tråd med hva fakturamottaker vil godkjenne.

Opptaksprosedyrer

Organisasjonsprogrammet har fortløpende opptak inntil programmet er fullt. Søknaden anses ikke som bindende før søkeren har fått tilbudt plass og har signert og returnert avtalen.

Når programmet er fullt, opprettes en reserveliste for de som er interessert i å bli kontaktet hvis det skulle bli frafall av kandidater. 

 

Kursprogram

Oppstart første kursdag alle samlinger kl. 10.
På alle todagers samlinger er tidene kl. 10–18 første dag og kl.  9–16 andre dag.
For tredagers samlinger er tidene henholdsvis kl. 10–18, kl. 9–17 og kl. 9–16.

 

Høsten 2024

Samling 1: Grunnlaget for å virke som organisasjonspsykolog

14.og 15. oktober 2024
Sted: Oslo Militære Samfund, Myntgata 3, Oslo

Tema: Hva gjør en organisasjonspsykolog? Praksis, etikk, mine forutsetninger.
Fagområdets historie og egenart, verdigrunnlag, rammer, lovverk, konsulentsyklus etc.

Bidragsytere
Henning Bang (professor Psykologisk institutt UiO).
Geir Kalstad (organisasjonspsykolog Authentica, leder IAP Organisasjonspsykologi).
Sara Aarseth (organisasjonspsykolog Moment, nestleder IAP Organisasjonspsykologi).
Per A. Straumsheim (spesialrådgiver Norsk psykologforening).
HR-direktør(er) fra større virksomheter.


Samling 2: Arbeidsmiljø, motivasjon, engasjement sosial påvirkning.

2. og 3. desember 2024
Sted: Oslo Militære Samfund, Myntgata 3, Oslo

Bidragsytere:
Arnold Bakker (professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Erasmus University Rotterdam).
Anders Dysvik (professor Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI).

Våren 2025

Samling 3: Organisasjonskultur og organisasjonsendringer

3., 4. og 5. februar 2025
Sted:
Oslo Militære Samfund, Myntgata 3, Oslo

Bidragsytere:
Henning Bang (professor Psykologisk institutt UiO).
Christoffer Wenaas (organisasjonspsykolog Moment).
Inger Stensaker (professor Norges Handelshøyskole).

 

Samling 4: Lederutvikling og lederveiledning

2., 3. og 4. juni 2025
Sted: Oslo Militære Samfund, Myntgata 3, Oslo

Bidragsytere:
Marianne Torsnes (organisasjonspsykolog Moment).
Per-Magnus Thompson (organisasjonspsykolog, PhD, førsteamanuensis BI).
Geir Kalstad (organisasjonspsykolog Authentica, leder IAP Organisasjonspsykologi).
Jan-Ketil Arnulf (professor BI).

Høsten 2025

Samling 5: Organisasjonsutvikling

8. og 9. september 2025
Sted
: Oslo Militære Samfund, Myntgata 3, Oslo

Bidragsyter:
Philip McArthur (Dr. Ed. D., Action Science).

Samling 6: Konflikthåndtering

17., 18. og 19. november 2025
Sted: Oslo Militære Samfund, Myntgata 3,Oslo

Bidragsytere:
Harald Pedersen (advokat, Arbeidsrettsadvokatene).
Torbjørn Buer (psykolog, direktør Juristenes utdanningssenter).
Magne Vik (Organisasjonspsykolog og partner i Moment).
Sara Aarseth (Organisasjonspsykolog og partner i Moment, nestleder IAP Organisasjonspsykologi).

Våren 2026

Samling 7: Teamutvikling og teameffektivitet

9. og 10. februar 2026
Sted: Oslo Militære Samfund, Myntgata 3, Oslo

Bidragsytere:
Henning Bang (professor Psykologisk institutt, UiO).
Thomas Nesset Midelfart (organisasjonspsykolog Bang & Midelfart).

Samling 8: Rekruttering og seleksjon, avslutning av oppdrag

1., 2. og 3. juni 2026
Sted: Oslo Militære Samfund, Myntgata 3,Oslo

Bidragsytere:
Sara Aarseth (Organisasjonspsykolog og partner i Moment, nestleder IAP Organisasjonspsykologi).
Geir Kalstad (Organisasjonspsykolog Authentica, leder IAP Organisasjonspsykologi).

Flere bidragsytere under avklaring. 

 

 

Ved faglige spørsmål, kontakt programansvarlig og koordinator Geir Kalstad.
E-post: geir.kalstad@authentica.no Mobil: 90 02 39 37.

Ved spørsmål om opptak, reservelister, fakturainformasjon eller kursbevis, kontakt administrasjonskonsulent Ann Kristin Godager.
E-post: iap@iapnett.no. Mobil: 91 17 78 79.

Vi sender en kode til din mobil så du kan registrere en søknad

Send kode på nytt
Til toppen